Julkaisujärjestelmä P4

Julkaisujärjestelmä P4 mahdollistaa verkkopalvelun perustamisen, laajentamisen ja ylläpidon. Samalla julkaisujärjestelmällä voi luoda julkisia www-palveluja sekä intranet- ja ekstranet-palveluja. P4-julkaisujärjestelmä on Poutapilven oman tuotekehitystyön tulos ja se on siten 100 % suomalainen. Järjestelmää kehitetään jatkuvasti ja päivitykset sisältyvät sovellusvuokraan.


Tuttu käyttöliittymä

P4 on helppo ottaa käyttöön ja omaksua, sillä sen käyttöliittymä muistuttaa tuttuja Windows-ohjelmia. Sisällöntuottajilta ei myöskään vaadita lainkaan HTML- tai muuta ohjelmointiosaamista. Sisällön voi luoda itse järjestelmässä tai sen voi kopioida muista ohjelmista.


P4:ää käytetään www-selaimella, joten se ei vaadi uusien ohjelmien asentamista. Ylläpito ei myöskään ole sidottu tiettyyn koneeseen, internet-yhteys riittää.


Moduuleilla yksilöllinen kokonaisuus

Palvelun laajentamista ja kehittämistä helpottaa järjestelmän modulaarisuus: P4 koostuu perusmoduulista ja siihen liitettävistä lisämoduuleista. Uusia toimintoja on kustannustehokkaasti lisättävissä järjestelmään jo perustamisvaiheessa tai sitä mukaa, kun viestinnän tarpeet muuttuvat tai kasvavat. P4:ään voidaan myös joustavasti liittää asiakaskohtaisesti toteutettuja, asiakkaan erikoistarpeisiin räätälöityjä toimintoja. Tällä hetkellä P4:ään voidaan liittää yli 60 erilaista valmismoduulia.

 

Lataa P4-esite


Maisema-alustajärjestelmä

Digitaalisen viestinnän asiantuntijayritys Poutapilvi web design Oy kehittänyt jo kaksi vuotta uudenlaista alustajärjestelmää laajojen, innovatiivisten ja monipuolisten verkkopalvelujen hallintaan. Maisema-niminen järjestelmä esiteltiin Poutapilven messuosastolla Markkinointiviestinnän viikolla Helsingin Wanhassa satamassa 8.–9.10.2013.

Maisema hyödyntää uusinta selainteknologiaa sisällönhallinnassa: sisällön muokkaus on mahdollista suoraan käyttöliittymän kautta. Maisemassa sisältöä muokataan siis ilman erillistä editoria, suoraan internetsivulle ja elementtejä asemoidaan drag and drop -menetelmällä.

Maiseman dynaamiset sisältötyypit, avoimet rajapinnat ja järjestelmään sisäänrakennettu responsiivisuus ovat niin ikään mukautuvan ja monikäyttöisen järjestelmän kulmakiviä.

Maisema on Poutapilven kehittämä tuote, mutta sitä on tarkoitus tarjota työkaluksi myös kotimaisille ja ulkomaalaisille toimijoille. Ensimmäiset Maisematoteutukset julkaistaan alkukesästä 2014.

Tutustu Maisemaan tarkemmin

Jaa sivu Jaa

Poutapilvellä on kaksi erilaista julkaisujärjestelmätuotetta P4 ja MAISEMA