Responsiivisuus on skaalautumista kaikkiin päätelaitteisiin

4.9.2014

Responsiivisuudella tarkoitetaan yksinkertaisesti mukautuvuutta. Responsiivisesti toteutettu sivusto tunnistaa käytettävän laitteen ja mukauttaa sisällön, ulkoasun ja erilaiset toiminnallisuudet automaattisesti käytettävän laitteen mukaan, joten erilliset mobiilisivustot ja saman sisällön päivittäminen useaan paikkaan on onneksi historiaa.

Responsiivinen toteutus ei koske pelkkää tekniikkaa, vaan toimivuuteen sisältyy tietysti myös kaunis ulkoasu ja tarkoituksenmukainen sisällön esitysjärjestys. On esimerkiksi suunniteltava tarkkaan, mitä sisältöä korostetaan ja nostetaan ensimmäiseksi, sekä miten valikko- ja kuvaelementit sijoitellaan pienillä näyttöpäätteillä.

Suuria näyttöjä unohtamatta

Responsiivinen suunnittelu ei ole vain pienellä näytöllä varustettuja laitteita varten. Responsiivinen sivusto mahdollistaa sisällön ja ulkoasun skaalaamisen myös isokokoisille näytöille. Mukautuvan suunnittelun avulla voimme tarjota visuaalisesti näyttävän sivuston yhtälailla niin taulu-TV:n kuin läppärinkin näytölle ja toiminnallisuudet soveltuvat aina parhaiten käytettävän laitteen näyttökokoon.

Responsiivisuus huomioi myös tulevan

Responsiivinen tekniikka on joustava, kaukonäköinen ja kehittyvä. Responsiivinen suunnittelu on tätä päivää, mutta myös tulevaisuutta. Laitteet uudistuvat jatkuvasti ja markkinoille tulee erilaisia verkkoselailun mahdollistavia laitteita yhä kiihtyvällä tahdilla. Tekniikka ja toteutustavat kehittyvät jatkuvasti myös responsiivisuuden osalta.

”92% työikäisistä käyttää verkkoa päivittäin eri päätelaitteilla”

Monipuolisella julkaisujärjestelmällä toteutettu responsiivinen sivusto vastaa tekniikan ja päätelaitteiden kehityskulkuun toimien ja mukautuen laitteille ja käyttäjien tarpeisiin myös tulevaisuudessa ilman suuria muutoksia.

P4 ja Maisema järjestelmillä toteutettu responsiivinen sivusto on siis kaikilla laitteilla helppokäyttöinen, älykäs, kaunis ja helposti ylläpidettävä palvelu, joka toimii myös tulevaisuuden laitteilla – voisiko enempää toivoa?

Lue lisää responsiivisuudesta www.responsiivisuus.info

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä