Siirry sisältöön

Koulutukset

Työkaluja verkkopalvelun kehittämiseen

Poutapilven työntekijä kouluttamassa.

Koulutuksissa tarjoamme työkaluja verkkopalvelun kehittämiseen. Niiden aiheet pitävät sisällään saavutettavuuteen, sisältöihin ja teknisiin ratkaisuihin liittyviä kokonaisuuksia.

Saavutettavuuskoulutuksessa opastamme saavutettavuuden merkitykseen, Web Content Accessibility Guidelines- eli WCAG-standardin saloihin sekä yleisiin hyviin saavutettavuuskäytäntöihin.

Sisältö-koulutuksen tarjoavat ohjeita hyvään verkkokirjoittamiseen ja hakukoneoptimointiin, kun taas teknisissä koulutuksissa keskitytään muun muassa analytiikkaan ja käyttöliittymään. Koulutusten lisäksi järjestämme projektiluontoisempia työpajakokonaisuuksia, jossa keskitytään yksittäisen verkkopalvelun kehityskohteisiin.

Poutapilven työntekijä kouluttamassa.

Saavutettavuus

Poutapilven saavutettavuuden asiantuntijat kertovat mitä saavutettavuus on, mitkä ovat EU-direktiivin vaatimukset ja mitä saavutettavuusohje WCAG 2.1 pitää sisällään. Viemme asiat käytännön tasolle ja opetamme mitä sisällöntuottajien pitää ottaa huomioon sisältöjen, linkkien, kuvien, videoiden ja muiden sisältötyyppien saavutettavassa sisällöntuotannossa.

Mitä on hyvä saavutettavuus

Koulutuksen sisältö:

  • Saavutettavuus lyhyesti
  • Saavutettavuusdirektiivin sisältö ja aikataulu
  • Saavutettavuus ja WCAG 2.1 -kriteeristö
  • Saavutettavuusselvitys ja muut direktiivin velvollisuudet
  • Saavutettavat verkkosivut sisällöntuottajien näkökulmasta
  • Saavutettavuuden testaaminen helpoilla työkaluilla

Verkkopalvelun sisällöntuotanto

Sisältö on parhaimmillaan silloin, kun se saa lukijansa täyden huomion, se jää mieleen ja siitä puhutaan. Silloin sisällöstä tulee merkityksellistä. Sisällöntuotanto-koulutuksissa kerromme, miten tämä kaikki tapahtuu.

Tehokas verkkosisältö

Hyvä ja toimiva verkkosivusto on rakenteeltaan, sisällöltään ja muotoilultaan selkeä. Tällöin verkkosisältö toimii tehokkaasti ja hakukoneetkin löytävät sisällön pariin. Koulutuksessa perehdytään tehokkaan verkkosisällön moniin ulottuvuuksiin sekä tutustutaan konkreettisiin keinoihin ja työkaluihin hyvän verkkosisällön itsenäiseen tuottamiseen.

Kohderyhmälähtöinen sisältö

Usein organisaatioviestinnässä ongelmana on, että oletetaan organisaation kaiken tekemisen kiinnostavan kaikkia. Mutta näin se ei kuitenkaan ole. Saat sanomasi paremmin perille, kun mietit, miten kerrot asiasi kuulijaa kiinnostavalla tavalla. On siis syytä analysoida ja oppia, mitä halutaan viestiä, kenelle ja miksi. Taitavasti toteutettu kohderyhmälähtöinen sisältö kiinnostaa, puhuttelee ja vaikuttaa. Koulutuksen avulla opitaan tunnistamaan kohderyhmät ja tuottamaan heille toimivaa sisältöä.

Hakukoneystävälliset sisällöt

Kun sisältöä tuotetaan hakukoneystävällisesti, osataan huomioida erilaiset löydettävyyteen vaikuttavat ratkaisut tekstin pituuden, avainsanojen, rakenteen, palvelun ja muiden muuttujien suhteen – kiinnostavan sisällön kuitenkaan kärsimättä. Tämän kaiken opit viemään työssäsi käytäntöön Hakukoneystävälliset sisällöt -koulutuksessa. 

Kohderyhmänsä huomioiva, kiinnostava ja hakukoneystävällinen sisältö on voittajan resepti kaikessa sisällöntuotannossa.

Verkkopalvelun ylläpito ja kehittäminen

Paraskin verkkopalvelu kaipaa säännöllisesti pientä fiksausta. Ylläpito ja kehitys -koulutukset sisältävät käytännön neuvoja, kuinka selättää haasteet ja kehittää vanhasta sivustosta merkityksellinen verkkopalvelu sekä yritykselle että sen asiakkaille.

Analytiikka

Verkkopalvelusta on mahdotonta saada kaikkia hyötyjä irti, jos ei tiedetä kuinka se toimii ja tehoaa. Siksi analytiikkaan on syytä panostaa, mutta miten ja millaiseen? Kerättävästä datasta on hyötyä vain, jos sitä osataan analysoida ja jalostaa käytäntöön vietäväksi tiedoksi. Tämä koulutus antaa eväitä verkkopalvelujen entistä tehokkaampaan kehittämiseen toimivan seurannan ja analytiikan avulla.

Rakenne kuntoon

Vaikuttaako verkkopalvelu yhtä selkeältä kuin basaari viidakossa? Epäselvä palvelurakenne saa kävijän kääntymään välittömästi kannoillaan. Kävijäkadon välttämiseksi verkkopalvelun rakenne on syytä olla kaikin puolin selkeä: niin sisällöllisesti, visuaalisesti kuin intuitiivisestikin. Rakenneremontti voidaan tehdä vanhan pohjalle tai rakentaa yhdessä uutta ja toimivaa. Koulutus antaa selkeät ohjeet ja koordinaatit rakenteeltaan toimivaan verkkopalveluun.

Käyttäjäkokemus (UX)

Hyvä käytettävyys verkkosivustolla tarkoittaa, että kävijä löytää verkkopalvelusta etsimänsä vaivattomasti, riippumatta käyttötilanteesta tai käyttämästään laitteesta. 

Koulutus auttaa tarkastelemaan verkkopalvelua käyttäjien näkökulmasta, eri käyttäjäryhmien erilaiset tarpeet huomioiden. Koulutus antaa valmiuksia ymmärtää, mitä käytettävyys tarkoittaa oman verkkopalvelun kannalta ja millaisia kehittämistarpeita omalla verkkopalvelulla on juuri käytettävyyden näkökulmasta.

Verkkopalvelun ideointi ja suunnittelu -työpajat

Työpajoissa verkkopalvelulle tehdään kokonaisvaltainen uudistus. Rakennamme  niiden pohjalta digitaalisen palvelun, jonka suunnittelun ytimessä on palvelumuotoilu: käyttäjää ja hänen palvelukokemustaan mietitään läpi työpajan liiketoiminnan tavoitteita unohtamatta.

Verkkopalvelun lähtökohdat

Työpajassa tarkastellaan omaa verkkopalvelua kahdesta näkökulmasta: käyttäjien ja yrityksen. Millainen kuva verkkopalvelusta tällä hetkellä käyttäjille muodostuu? Miten nykyinen verkkopalvelu täyttää yrityksen tarpeet ja auttaa saavuttamaan tavoitteet? Näihin kysymyksiin vastaamalla luomme suuntaviivat verkkopalvelun uudistamiseksi.

Tarvekartoitustyöpaja

Tarvekartoitustyöpajassa selvitetään, mitä loppukäyttäjät tarvitsevat ja haluavat. Työpajassa opitaan tunnistamaan erilaiset käyttäjäryhmät sekä huomioimaan jokaisen käyttäjäryhmän sekä oman organisaation tarpeet verkkopalvelulle.

Käyttäjäpolkutyöpaja

Käyttäjäpolkutyöpaja tarjoaa uusia eväitä verkkopalvelun kehitystiimille ja toimii saumattomasti jatkona tarvekartoitustyöpajalle verkkopalvelun uudistusprojektissa. Miten käyttäjä johdatetaan läpi palvelun kohti haluttua toimintaa?

Työpajassa opitaan ymmärtämään loppukäyttäjien käyttäytymistä verkossa, laaditaan ja ryhmitellään käyttäjäpolut ja luodaan näin perusta palvelun käyttäjälähtöiselle kehitykselle. Tällä tavoin luodaan suunnitteluperusteet hyvälle asiakaskokemukselle verkossa.

Sisältökonseptityöpaja

Sisältökonseptityöpajassamme lähdetään liikkeelle ytimestä: miksi organisaatio on olemassa? Mitä se tekee? Mitkä ovat sen visio ja missio? Entä strategia? Millaista sisältöä meidän tulee tuottaa, että viestimme on kirkas ja johtaa kohti tavoitteitamme?

Toimiva sisältökonsepti auttaa kiteyttämään verkkopalvelun olennaiset sisällöt eli mitä sivustolle kannattaa nostaa ja mitä ei. Työpajassa opitaan työstämään sisältökonsepti, joka toimii jatkossa hyvänä ohjenuorana, vaikka tekijät vaihtuisivat.

Kouluttajat

Laura Kuokkanen

Lauran missio on tehdä sisällöistä mahdollisimman selkeitä ja luettavia käyttäjille – heitä vartenhan tätä tehdään! Salapoliisia Laura leikkii paitsi kuuntelemalla true crime -podcasteja myös selvittäessään millaisten hakusanojen takaa sisältö löytyy Googlesta. Kun Laura ei mieti verkkosisältöjä, hän heittelee salilla autonrenkaita seinään.

Saara Jansson

Jos sisällöntuotanto ei ota sujuakseen, Saara laittaa hommat tulille. Kokeneena kirjoittajana Saara tietää, mikä sisältö toimii ja mikä ei. Tältä näppäimistöltä syntyy kiinnostavia tarinoita ja toisinaan ihan hauskojakin juttuja. Saara rakastaa värikoodata kalenteriaan, eikä ikinä kieltäydy kupillisesta teetä.

Tero Parvinen

Tero on pitkän linjan konseptisuunnittelija, joka pohtii alituiseen vastauksia kysymyksiin “mikä on projektin tavoite”, “kuka on loppukäyttäjä” ja “milloin julkaistaan seuraava Indiana Jones”. Jokainen Teron suunnittelema verkkopalvelu on merkityksellinen ja toimiva digitaalinen taidonnäyte. 

Mari Nieminen

Palvelumuotoilijana Mari on erityisen kiinnostunut verkkopalvelun käyttäjästä: mitkä asiat motivoivat, mitkä asiat ohitetaan olankohautuksella. Marilla on yli vuosikymmenen kokemus suunnittelutöistä aina printistä digiin ja brändi-ilmeistä käyttöliittymiin. Tsunamista ja maanjäristyksestä selvinneenä Mari ei pelkää haasteita – onhan hän melkoinen luonnonvoima jo itsessään.