Strategy + Results

Strategian avulla saat tuloksia

Verkkoon voi vain mennä ja siellä voi vain olla. Tai sitten sen voi tehdä selkeällä strategialla. Meidän tehtävämme on auttaa organisaatiotasi saamaan verkkoläsnäolosta kaikki mahdollinen irti. Siksi muotoilemme palvelusi, hiomme strategiasi, autamme ymmärtämään kohderyhmiäsi ja mittaamaan tuloksia.

Palvelumuotoilu

Yhdistämme organisaatiosi liiketoiminnalliset tavoitteet ja käyttäjien tarpeet tehokkaaksi palvelukonseptiksi, joka on valmis toteutettavaksi.

Käyttäjäymmärrys

Tutustu verkkopalvelusi käyttäjiin. Opi heidän tarpeensa ja toiveensa, vastaa niihin ja saa heidät palaamaan.

Mittarit ja seuranta

Hyödyt verkkopalvelusta huomattavasti enemmän, kun määrittelet sille meidän avullamme tavoitteet ja pyrit saavuttamaan ne.

Informaatioarkkitehtuuri

Informaatioähkyn aikakautena selkeys korostuu. Informaatioarkkitehtuurilla ja rakennesuunnittelulla on kriittinen rooli erityisesti isoissa verkkopalveluissa.

Digistrategia

Organisaatiollasi on jo strategia - mutta onko sillä digistrategia? Meidän avullamme muutat liiketoimintasi tavoitteet menestykseksi verkossa.

Tuloksellisuus

Muuta verkkopalvelusi esitteestä tai tietovarastosta tulokselliseksi työkaluksi. Luodaan yhdessä pohja verkkopalvelulle, joka maksaa itsensä takaisin.

Kysy, kuinka voimme auttaa sinunkin organisaatiotasi menestymään verkossa.

Tero Parvinen
050 527 3642