Siirry sisältöön

Saavutettavuus ja käytettävyys palvelevat jokaista

Kun kaipaat kokenutta kumppania saavutettavuuden ja käytettävyyden kehittämiseen, ota yhteyttä Poutapilveen! Meiltä saat saavutettavuusauditoinnin – ja kehitämme saavutettavia sekä helppokäyttöisiä verkkopalveluita.

Saavutettavuudessa on ennen kaikkea kyse arvovalinnasta: siitä, että halutaan kaikkien pääsevän mukaan. Tavoite on, että verkkopalveluita pystyy käyttämään mahdollisista rajoitteista ja tilanteesta riippumatta. Saavutettavuudesta hyötyy moni käyttäjä – eikä siitä ole kenellekään haittaa.

Ota yhteyttä

Saavutettavuus ja käytettävyys varmistavat kitkattoman asiakaspolun

Suomessa on yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavuutta käyttääkseen palveluita sujuvasti. Saavutettavuus on vaatimus julkisen sektorin verkkopalveluille, mutta saavutettavuudesta toki hyötyvät muutkin toimijat!

Sekä käytettävyys, että saavutettavuus palvelevat samaa päämäärää – sitä, että mahdollisimman moni vierailija saisi sivuilla tehtyä sen, mitä sivuilla on tarkoitus tehdä, vaivattomasti ja tehokkaasti. Siten sivuston omistajan näkökulmasta parantamalla sivuston käytettävyyttä ja saavutettavuutta parannetaan sivuston tavoitteiden toteutumista.

Kuinka kohti saavutettavaa ja käytettävää verkkopalvelua?

Teemme verkkopalveluiden saavutettavuusauditointeja, joissa tarkastellaan palvelun saavutettavuutta suhteessa WCAG-saavutettavuusohjeistoon. Ohjeistossa on periaatteita, suoria ohjeita, kriteerejä ja tekniikoita, joita saavutettavalta palvelulta edellytetään. Näiden ohjeiden noudattaminen vähintään tasolla AA on EU:n saavutettavuusdirektiivin ja sen myötä myös Suomen lain (laki digitaalisten palveluiden tarjoamisesta) mukainen vaatimus kaikille julkishallinnon ylläpitämille verkkopalveluille. Vaikka omat verkkosivut eivät lain piiriin kuuluisikaan, kannattaa silti miettiä kuinka suuri osuus oman verkkopalvelun käyttäjäkunnasta hyötyisi saavutettavasta verkkopalvelusta. Käytettävyysauditoinnilla etsitään palvelun keskeisiä kehittämiskohteita suhteessa palvelun tavoitteisiin, sen tulokset toimivat usein palvelumuotoilun, tehokkaan optimoinnin, jatkokehittämisen ja palvelupolkujen kehittämisen pohjana.

Mikä tahansa verkkosivusto voi olla saavutettava. Se pitää vain suunnitella oikealla tavalla. Saavutettavuus koskee verkkopalvelun teknistä toteutusta ja käyttöliittymää; verkkopalveluprojekteissamme toteutamme nämä aina saavutettavuusvaatimusten mukaisesti. Saavutettavuus koskee myös sisältöä. Siksi myös saavutettavan verkkopalvelun ylläpitäminen vaatii taitoja, joita voimme sisällöntuottajillesi kouluttaa.

Saavutettavuus ja käytettävyys ovat osittain päällekkäisiäkin asioita, saavutettava palvelu on pitkälti myös käytettävä. Käytettävyydessä huomioidaan vielä enemmän asiakaskohtaiset tarpeet ja tutkitaan sitä, miten kävijät todellisuudessa sivuja ja palvelupolkuja käyttävät. Tähdätään siis helppokäyttöiseen palveluun. Sivuja ja prosesseja optimoidaan niiden nimenomaista tavoitetta ajatellen. Käytettävyyden kehittäminen voi olla ratkaiseva menestystekijä palvelulle tai vaikka verkkokaupalle. Käytettävyyttä kehittäessä asetetaan usein konkreettisia tavoitteita, esimerkiksi vähemmän keskeytyneitä palvelutapahtumia tai vähemmän asiakaspalvelupyyntöjä. Uutta palvelua kehittäessä hyvä käytettävyys pyritään varmistamaan esim. palveluprototyypin ja käyttäjätestauksen avulla.

Saavutettavien ja käytettävien verkkopalveluiden toteuttaminen vaatii asiantuntemusta – ja sitä löytyy Poutapilveltä. Meille saavutettavuus ja käytettävyys eivät ole erillisiä toimenpiteitä, vaan tapa kehittää verkkopalveluita. Sivuston korjaaminen jälkikäteen saavutettavuusvaatimusten mukaiseksi saattaa olla iso työ. Käytettävyyden parantamisessa jatkuvan, tuloksiin pohjautuvan kehittämisen tie saattaa taas olla viisaskin valinta.

Miten me sen teemme?

Henkilö tarakastelee iPadin näytöltä analytiikkaa.

Saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon jo verkkopalvelua suunniteltaessa. Näin olemassaolevien, sivuston tukemien prosessien saavutettavuutta voidaan kehittää, sisällön saavutettavuudesta ja sisällöntuottajien koulutustarpeesta saadaan kuva. Saavutettavuusauditointi voi toimia myös saavutettavuusselosteen pohjana. Käytettävyysauditoinnilla löydetään tehokkaasti palvelun keskeiset kehittämiskohteet. Asiantuntijamme ovat kokeneita saavutettavien verkkopalveluiden toteuttajia ja saat meiltä tuen myös saavutettavan palvelun ylläpitoon ja kehittämiseen.

Henkilö tarakastelee iPadin näytöltä analytiikkaa.

Miten hyödyt?

Kun palvelusi on saavutettava, et sulje erityisryhmiä etkä hankalia käyttötilanteita palvelun ulkopuolelle. Jos haluat palvella hyvin vaikkapa ikääntyneitä käyttäjiä, saavutettavuus on palvelullesi tärkeää. Suurelle yleisölle suunnattu palvelu voi tahtomattaan sulkea merkittävän käyttäjäjoukon ulkopuolelle, mikäli saavutettavuusasiat eivät ole kunnossa. Saavutettavassa ja käytettävässä palvelussa kävijä onnistuu siinä, mitä hän on tullut palveluun tekemään.

Onko sinulla varaa olla piittaamatta saavutettavuudesta ja käytettävyydestä?

Kuva: Anna Shvets, Pexels