Siirry sisältöön

Web-analytiikka pohjana kaikelle tekemiselle

Aamukasteinen nurmikko läheiseltä etäisyydeltä kuvattuna.

Miten tiedät, tekeekö verkkosivusto sitä, mitä haluat sen tekevän? Ja miten voit tietää, mitä asioita sinun kannattaisi seuraavaksi kehittää? Ota avullamme haltuun web-analytiikka – näin varmistat, että saat analytiikasta konkreettista hyötyä ja pystyt pohjaamaan päätökset arvailujen sijaan aitoon dataan.

Ota yhteyttä

Mitä on web-analytiikka, ja miksi se on tärkeää?

Web-analytiikka on verkkopalvelun avulla kerättyä dataa ja sen säännöllistä, ymmärrystä lisäävää analysointia. Analysoinnilla muodostat käsitystä käyttäjistä ja verkkosivuston toimivuudesta sekä digitaalisen jalanjälkesi vaikuttavuudesta. Tätä ymmärrystä hyödyntäen onnistut jatkuvasti parantamaan verkkosivuston tarjoamaa asiakaskokemusta, ja saavuttamaan verkkopalvelulle asetettuja tavoitteita. 

Laadukas verkkopalvelu tulee ennen kaikkea nähdä investointina, joka tuottaa tulosta. Tätä tulosta on syytä pyrkiä parantamaan, sillä sen vaikutus voi koko organisaation toiminnan kannalta olla suuri. Näitä parantavia toimenpiteitä ei tule tehdä mutu-tuntumalla ilman suuntaa, vaan juurikin strategisesti käyttäjätietoon ja analytiikan seurantaan ja analysointiin pohjautuen. Analytiikan haltuunotto ei ole myöhäistä, vaikka siihen ei vielä tähän mennessä olisi panostettu – eikä sitä varten tarvitse verkkopalvelua uudistaa. Paras päivä aloittaa datan kerääminen ja/tai systemaattinen analyysi on tänään.

Analytiikkaa viritetään seuraamaan tavoitteita

Web-analytiikka on oikein käytettynä kustannustehokas tapa virittää verkkopalvelun organisaatiolle tuoma hyöty huippuunsa. Strategisesti määritettyjen mittareiden avulla verkkosivusto toimii arvokkaana tiedonlähteenä, voimakkaana markkinoinnin työvälineenä sekä mahdollisesti myös tehokkaana palvelukanavana. 

Analytiikka kannattaa siis ottaa haltuun, mutta miten? Analytiikan mahdollisuudet ovat laajat. Eri työkaluja on tarjolla runsaasti, ja tietosuoja-asiat aiheuttavat kysymyksiä. Ja vaikka sinulla olisi työkalut käytössäsi, voi mittariston rakentaminen olla haasteellista. Yleisin haaste on kuitenkin se, miten kytkeä mittaustulokset toimintaan.

Web-analytiikan mittariston voi suunnitella monen erilaisen tavoitteen ympärille. 

Tehosta myyntiä ja markkinointia optimoimalla konversiota ja hio käyttäjäpolkujen sujuvuus huippuunsa: web-analytiikan avulla selvität, mistä laadukas liikenne tulee ja minne se laskeutuu. Varmistat myös, että kävijät ohjataan selkeästi ja tehokkaasti maaliin.

Tarjoa entistä parempaa käyttökokemusta: web-analytiikan avulla kartoitat sivuston nopeutta ja onnistuvatko käyttäjät löytämään etsimänsä tai suorittamaan sen asian, jota tulevat sivustolle tekemään. Asiakaskyselyiden tuella saat tietoa käyttöliittymän mahdollisista ongelmakohdista ja käyttäjien kokemuksista.

Vahvista sisältömarkkinointia panostamalla asiakasymmärrykseen: kartoita menestyneimmät sisällöt ja ota tueksesi myös avainsana-analyysi. Satsaa hakukonenäkyvyyteen hakukoneoptimoinnin ja hakukonemarkkinoinnin (SEO ja SEM) avulla vahvistaaksesi avainsisältöjesi menestyminen nyt ja jatkossa. 

Me Poutapilvellä tunnemme verkkopalvelut, niiden tekniset mahdollisuudet ja ihmisten käyttäytymisen verkossa. Pystymme säästämään aikaasi ja auttamaan tunnistamaan verkkosivuston tärkeimmät tavoitteet ja konversiopisteet. Rakennamme mittariston, joka sopii juuri sinun organisaatiosi tarpeisiin. 

Opastamme valitsemaan sinun tarpeitasi parhaiten palvelevat työkalut, ja koulutamme niiden käytössä. Hyödynnämme työssämme mm. seuraavia: 

  • Matomo Cloud (datan tallennus EU alueella)
  • Hotjar (kuumakartat, käyttäjäkyselyt) 

Analytiikan hyödyntämisen merkittävin askel otetaan, kun kerätty tieto muutetaan toiminnaksi. Tätä askelta ottaessa pystyt nojaamaan luomiimme toimenpide-ehdotuksiin. Toimenpiteet voivat olla suunnattuja sisällöntuottajille, tai koskea verkkosivustoa laajemmin jatkokehityksen muodossa. Pienempien muutosten vaikutuksia seuraamme muokkaamalla analytiikkaa, suurempien muutosten tueksi hyödynnämme lisäksi erilaisia käyttäjätestejä, -kyselyitä ja haastatteluja ja muita palvelumuotoilun keinoja

Miten me sen teemme?

Henkilö tarakastelee iPadin näytöltä analytiikkaa.

Alkukartoituksella käymme läpi, mitä asioita on tehty ja mitä voisi parantaa. Kirkastamme ja priorisoimme verkkosivuston tavoitteet sekä täydennämme mittaristoa.

Sivustouudistuksen yhteydessä ammennamme aikaisemmasta datasta tietoa palvelumuotoilun ja sisältömarkkinoinnin tukemiseen. Muodostamme syvän ymmärryksen organisaatiosta, sen asiakkaista ja sivustouudistuksen tavoitteista. Tämän tiedon muunnamme mittaristoksi, josta asiakkaamme hyötyy pitkälle tulevaisuuteen.

Tuemme kaikkia asiakkaitamme niin työkalujen valinnassa kuin käytännön työssäkin: määritämme mittarit, rakennamme seurannat sivustolle ja luomme räätälöidyt raportit. Jatkuvan kehityksen mallimme mukaisesti analysoimme sovitun syklin mukaisesti mittaustuloksia sekä luomme konkreettisia ehdotuksia toimenpiteille ja jatkokehitykselle.

Henkilö tarakastelee iPadin näytöltä analytiikkaa.

Miten hyödyt?

Henkilö hyppää kalliolla ja vedestä heijastuu hänen kuvajaisensa.

Keräämällä dataa käyttäjistä ja verkkopalvelusta saat arvokasta tietoa siitä, miten hyvin sivustosi onnistuu saavuttamaan asetettuja tavoitteita. Näet myös tehtyjen toimenpiteiden vaikutukset ja pystyt nopeammin reagoimaan muutoksiin asiakkaiden käyttäytymisessä. Avullamme onnistut hyödyntämään web-analytiikkaa helposti ja tavoitteellisesti –  kerro meille, mitä haluat verkkopalvelullasi saavuttaa, niin toteutamme tavoitteesi!

Henkilö hyppää kalliolla ja vedestä heijastuu hänen kuvajaisensa.