Siirry sisältöön

Jätehuollon verkkopalvelu-uudistus on ympäristöteko – ja siksi tärkeä myös meille

Käyttäjälähtöisyys ja mobiiliystävällisyys nopeuttavat tiedonhakua ja helpottavat arkea. Kuinka “käyttäjä ensin” -periaate näkyy jätehuollon verkkopalvelu-uudistuksessa?

Pirkanmaan Jätehuolto Oy lähti uudistamaan verkkopalveluaan syyskuussa 2018 yhdessä Poutapilven kanssa. Esityönä yhtiö oli pohtinut uudistuksen ydintavoitteet, joista korostuivat etenkin sivuston käyttäjälähtöisyyden ja käytettävyyden parantaminen. Uudessa verkkopalvelussa haluttiin myös kannustaa ja ohjeistaa Pirkanmaan asukkaita jätteiden lajitteluun ja sitä kautta kierrätykseen.

“Tällainen käyttäjän ajattelu näkyi myös Poutapilvellä. Koko tiimi oli läsnäoleva henkilökohtaisesti, ja heiltä tuli paljon ideoita. Sellaisiakin ideoita, mitä emme olisi edes osanneet edes tavallaan kysyä. Poutapilvellä on myös hyvää saavutettavuusosaamista, mikä nimenomaan on käyttäjän ajattelemista”, Pirkanmaan Jätehuollon viestintäkoordinaattori Marika Vanhatalo kuvailee yhteistyötä. 

Marika Vanhatalo pitelee käsissään kylttiä, jossa lukee "arjen sankaritekoja".
Pirkanmaan Jätehuollon viestintäkoordinaattori Marika Vanhatalo on iloinen uudistetusta verkkopalvelusta. Sitä pyritään kehittämään koko ajan lisää.

Voidaan sanoa, että käyttäjälähtöinen jätehuollon verkkopalvelu on ikään kuin yksi ympäristöteko muiden  joukossa. Yksilöiden tiedonhankintareitit melkeinpä jo automaattisesti kohdistuvat pääasiassa verkkopalveluihin. Vanhatalo pitää itsekin verkkopalveluiden roolia merkittävänä ihmisten tiedonhaussa. 

Hakupalvelu helpottaa arkea

Verkkosivukehityksen tärkeä ensimmäinen askel on analytiikan tutkiminen, jota myös Pirkanmaan Jätehuolto käytti hyödyksi kartoittaessaan uudistuksen tavoitteita. Käyttäjädatasta aiempina vuosina on ilmennyt, että verkkosivujen kävijöistä 60% käytti sivuja mobiilissa.

“Siihen me haluttiin vastata paremmin. Tietysti uudistuksessa saatiin mobiiliystävällisemmät sivut, eli niitä on nyt vielä helpompi käyttää mobiilisti kuin aikaisempia sivuja. Edelleen yli puolet käyttää sivuja mobiilisti”, Vanhatalo kertoo.

Lajitteluohjeiden ja vinkkien parempaa saatavuutta varten, Poutapilvi rakensi yhdessä  yhtiön kanssa sivustolle hakupalvelun jätteiden lajitteluun. Tieto on näin nopeasti saatavilla – ”Onko tämä kartonkipakkaus vai muovipakkaus? Mihin tämän lajittelen?”.

“Sellaisissa arkisissa tilanteissa kännykästä voi nopeasti meidän verkkosivujen hakupalvelulla tietoa tarkistaa”, Vanhatalo summaa. 

Hakupalvelua kehitetään koko ajan. Yhtiöllä on ympäristöneuvojia, jotka tutkivat haun analytiikkaa ja päivittävät sitä sen mukaan. Jos hakupalvelulla on yritetty löytää jotain jätettä, mitä ei vielä ole merkitty, se pyritään lisäämään. Myös laista tai määräyksistä nousevat asiat pyritään lisäämään sivustolle. Haku tunnistaa myös puhe- tai arkikielen sanoja. 

“Jos huomaamme, että jotain asiaa haetaan tietyllä termillä, niin yritämme sen sinne saada. Jotta haku ymmärtäisi sellaisia arjen sanoja, joita usein käytetään”, Vanhatalo kertoo.

Hän muistuttaa, että tärkeää on myös kertoa muistakin palveluista, jotka ovat lajittelun tukena. Esimerkiksi jäteasemien, jätepalveluiden, yhteystietojen ja aukioloaikojen parempi näkyvyys olivat osa tavoitemaalia. 

Verkkopalvelu, jolla on merkitystä 

Vanhatalo kertoo, että Pirkanmaan Jätehuolto on yhtiö, jolla on tärkeä yhteiskunnallinen tehtävä huolehtia ympäristöstä. Hän näkee verkkopalvelun olevan yhtenä tekijänä tuomassa ja tekemässä mahdolliseksi yhtiön tavoitteita. Hän uskoo myös, että pienistä teoista tulee isoja, kun tarpeeksi moni sen tekee. Jos asiakas tuntee, että tietoa ei ole tarpeeksi,  yhtiö toivoo verkkopalvelun auttavan. 

Yhtiö tekee joka vuosi tutkimuksen, jossa kysytään alueen asukkailta erilaisia jätehuoltoon liittyviä asioita. Nyt tutkimuksessa selvästi näkyi, että verkkosivujen merkitys tietolähteenä on noussut. 

Poutapilven ja Pirkanmaan Jätehuollon intressit olivat samat, ja se säilyi koko uudistuksen ajan. Se ilahduttaa, että asiakkaat ovat kokeneet uuden verkkopalvelumme hyväksi tietolähteeksi

Marika Vanhatalo

Tutkimuksen kaavio osoittaa, että Pirkanmaan Jätehuollon verkkosivut ovat nousseet alueen asukkaiden tärkeimmäksi tietolähteeksi jätteiden lajitteluun, kierrätykseen tai käsittelyyn liittyen. Tätä mieltä oli 60% vastanneista vuonna 2020. Sitä edellisenä vuonna vain noin 30% vastanneista piti verkkosivuja tärkeimpänä tietolähteenä. Vuonna 2020 vastaajia oli 804 ja vuonna 2019 vastaajia oli 867.

Pirkanmaan Jätehuollon tärkeimmät tietolähteet jätteiden lajitteluun, kierrätykseen tai käsittelyyn liittyen 2016-2020.
Taloustutkimus: Pirkanmaan Jätehuollon jätehuoltotutkimus 2020. Toteutettu Taloustutkimuksen Internetpaneelissa 24.9. –30.9.2020. Tutkimuksessa 804 Pirkanmaan alueella asuvaa vastaajaa.

Yhtiön verkkopalvelua pyritään myös jatkokehittämään, ja Vanhatalo ajatteleekin, että verkkopalvelu ei ole niin sanotusti ikinä valmis, vaan se kehittyy koko ajan. Hän sanoo, että yhtiö tulee esimerkiksi tekemään pienempiä kehitysprojekteja jatkossa – ja tässä me Poutapilvessä olemme mielellämme apuna.  

Suositeltu artikkeli:

Pari sanaa evästeistä – eli kuinka valta siirtyi käyttäjälle

Lue artikkeli