Siirry sisältöön

Itämeri tutuksi pintaakin syvemmältä

itämeri.fi

Vedenalainen Itämeren pohja.

Suomen ympäristökeskus eli SYKE on monialainen tutkimus- ja asiantuntijalaitos, jonka tärkein tehtävä on ratkaista yhteiskunnan polttavimpia ympäristökysymyksiä. Marraskuussa 2017 SYKE valitsi meidät pääyhteistyökumppanikseen kunnianhimoiseen meriaiheiseen verkkoprojektiin. Suunnittelimme SYKE:lle heidän visionsa pohjalta itämeri.fi-portaalin, joka toimii porttina kaikkeen Suomen merialueista ja merentutkimuksesta kerättyyn tietoon.

Itämeri.fi numeroina

9

yhteistyökumppania

2,5

vuotta ahkeroimista

100

työpajaa ja palaveria

Kokosimme kaiken tutkimustiedon merestä saman palvelun alle

Merentutkimus on Suomessa jakautunut useiden eri tutkimuslaitosten ja yliopistojen kesken. Niiden tuottama tutkimustieto on laadukasta ja merkittävää muun muassa Itämeren tilan kohentamiseksi. Tieto ei kuitenkaan ole tavoittanut laajaa yleisöä toivotulla tavalla, sillä se on ollut hajanaisesti saatavana. 

SYKE halusi luoda verkkopalvelun, josta kaikkeen meritietoon pääsee käsiksi yhdestä paikasta niin, että sen löytävät paitsi alan tutkijat, myös median edustajat, opettajat, opiskelijat, merellä vapaa-aikaansa viettävät sekä ketkä tahansa muut merestä ja sen tilasta kiinnostuneet.

Haasteet

01

Monta yhteistyökumppania, jonka kaikilla osapuolilla omat intressit ja työtavat

02

Sisällöllisesti runsas ja monitasoinen kokonaisuus

03

Sivuston loppukäyttäjien ymmärtäminen ja heidän tarpeisiinsa vastaaminen

Otimme haasteen vastaan ja suunnittelimme verkkopalvelulle sisältöstrategian, käyttöliittymän ja ulkoasun asiakkaan vision mukaisesti. Vastasimme myös palvelun prototyypin tuottamisesta sekä verkkosivuston front–end-koodauksesta. Lisäksi toimimme projektissa SYKE:n ja teknisen toteuttajan konsulttina. 

Yli 10 yhteistyökumppanin projektiryhmä laittoi tiimityötaitomme testiin

Verkkosivusto toteutettiin yhdessä yli kymmenen eri laitoksen ja yrityksen voimin. Yksi projektin suurimmista haasteista olikin sovittaa yhteen kaikkien intressit, järjestelmät, materiaalit ja työtavat sekä teknologiat. Palveluun tuleva sisältö oli laadukasta ja monitahoista, mutta sitä oli runsaasti sekä järjesteltävänä että kirjoitettavana. Projektin aikana teetettiin useita käyttäjätestauksia loppukäyttäjillä, jotta saimme ensi käden tietoa sivuston kehittämisen tueksi.

Verkkosisältöjen kirjoittaminen vaatii erityistä asiantuntijuutta

Tutkimustietoa Suomen merialueista on paljon, joten sen muokkaaminen verkkoon sopivaksi alkoi heti projektin käynnistyessä. Toimivan verkkosisällön kirjoittaminen vaatii vahvaa asiantuntijaosaamista, jota tarjosimme sisällöntuottajille työpajojen ja tekstimateriaalin editoinnin muodossa.

Sisältöä portaaliin tuotti 14 projektiryhmää. Jokainen ryhmä vastasi yhdestä temaattisesta sisältökokonaisuudesta. Asiantuntijamme pitivät projektiryhmille tarvekartoitus- ja konseptointityöpajoja, joissa selvitimme palvelun käyttäjien tarpeet ja odotukset sisältöjen suhteen sekä miten niihin vastataan.

Sisältöjen työstäminen jo projektin alusta lähtien edesauttoi huomattavasti myös käyttöliittymäsuunnittelua, koska siinä pääsi hyödyntämään portaaliin aidosti tulevaa materiaalia.

Joustavuus, idearikkaus ja mukava yhteistyö – Poutapilvessä yhdistyvät nämä kaikki!

Hanna Piepponen, Suomen ympäristökeskus

Käyttäjätestaukset ja prototyypit

Käyttäjätestauksissa loppukäyttäjälle esiteltiin portaalin prototyyppi, jonka toteutimme Pattern Lab -sovelluskehyksellä. Testitulosten pohjalta muotoilimme navigaation ja sivuston rakenteen uudelleen sekä paransimme käyttöliittymää. 

Testaukset antoivat lisäksi vahvistusta muutoksille ja valinnoille niin käyttöliittymän kuin teknisten ratkaisujen suhteen. Käyttäjät saivat kokeilla muun muassa portaaliin rakennettuja kuvapankkia ja karttapalvelua, jotka toteutimme Reactilla.  

Portaali innostaa käytettävyydellään ja sisällöllään

Projektin lopputuloksena suunnittelimme portaalin asiakaslähtöisesti niin, että se palvelee kaikkia käyttäjiään. Panostimme tinkimättömästi saavutettavuuteen ja sisältöihin, sillä ne ovat meillä Poutapilvellä lähtökohtana kaikessa tekemisessä. 

Itämeri.fi-portaali on asiakkaan toiveiden mukaisesti kaiken suomalaisen merentutkimuksen ja meritiedon keskittymä. Verkkopalvelun sisällöt ja käyttöliittymä tukevat toisiaan ja innostavat käyttäjäänsä kaivautumaan yhä syvemmälle Itämeren saloihin.

Osaaminen

Palvelumuotoilu

  • Tutkimukset ja haastattelut
  • Käyttöliittymäsuunnittelu (UX/UI)
  • Saavutettavuus

Sisällöt

  • Sisältöstrategia
  • Sisällöntuotanto
  • SEO

Teknologia

  • React
  • Integraatiot
  • Pattern Lab

Tiimi

Samuli Marjamäki

Projektipäällikkö

Mari Nieminen

Konseptointi, UX/UI-suunnittelu

Janne Peippo

Front-end, Pattern Lab -prototyypit, React

Petri Peltonen

Pattern Lab -prototyypit, saavutettavuus

Laura Kuokkanen

Sisällöt

Andrei Niemimäki

Graafinen suunnittelu