Siirry sisältöön

Yhdenvertaiset digitaidot lapsille ja nuorille

uudetlukutaidot.fi

Opetuksen suunnittelusta sujuvampaa opettajille

Uudet lukutaidot on opetushallituksen ja Kansallisen audiovisuaalisen instituutin kehittämisohjelma, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden toteutumista lasten ja nuorten digitaalisten taitojen ja osaamisen opetuksessa.

Uudetlukutaidot.fi on sekä varhaiskasvatuksen että esi- ja perusopetuksen opettajille tarkoitettu työkalu opetuksen suunnittelemiseksi.

Oppijalta voidaan odottaa ikätasonsa mukaisia digitaitoja

Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman avulla oppijoille pyritään takaamaan yhdenvertaiset perustaidot medialukutaidon, ohjelmoinnin ja tieto-ja viestintäteknologian saralla.

Opetussuunnitelman pohjalta kehittämisohjelmassa on laadittu konkreettiset kuvaukset niistä taidoista, jotka lapsen tai nuoren voidaan odottaa hallitsevan tiettyyn ikävaiheeseen mennessä. Uudet lukutaidot -verkkopalvelussa taitokuvaukset esitellään innostavasti visuaalisessa muodossa, jotta opettajien on helpompi suunnitella yhdenvertaista ja oikea-aikaista digitaalisten taitojen opetusta.

Lähtötilanne

Opetushallitus ja KAVI halusivat päivittää varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen opettajille työkaluna toimivan uudetlukutaidot.fi-verkkosivuston. Tärkeimmän sisällön eli taitokuvausten esitystapa ei innostanut tutustumaan sisältöön, minkä lisäksi sujuva navigointi sisällöstä toiseen oli epäloogista.

Asiakkaan kanssa toteutetun muotoiluvaiheen päätteeksi sivusto päätettiin uudistaa kokonaisvaltaisesti niin rakenteen, visuaalisen ilmeen kuin taitokuvausten esitystavan osalta. Uudistuksella tavoiteltiin työkalua, josta opettajien olisi helppo hahmottaa tarvitsemansa tiedot ja taidot kullekin ikäluokalle.

Haasteet

01

Monipolvinen ja hierarkkinen sisältö, joka vaatii erityisalan syvällistä ymmärrystä

02

Eri formaattiin tuotettu valmis sisältö, jota ei voida uudistuksen yhteydessä muuttaa

03

Sivusto halutaan julkaista nopealla aikataululla ennen suurta messutapahtumaa

Opettajan roolissa uudet lukutaidot haltuun

Sisältöä pystyi lähestyä monesta eri näkökulmasta: ikäluokittain, lukutaidoittain sekä lukutaitojen sisällä temaattisesti. Olennaista oli ymmärtää, mitä tietoa opettaja käytännössä tarvitsee opetusta suunnitellessaan ja asettaa sisältö sivustolle niin, että kokonaisuus on helposti hahmotettavissa, mutta sitä on mahdollista suodattaa tilanteen mukaan.

Taitokuvausten tuottamisessa oli ollut mukana iso joukko alan opettajia, joilta oli tullut kiitosta Miro-muotoisesta esitystavasta. Tämän halusimme verkkosivulla toisintaa.

 

Käytännöllinen suodatus ja värikoodatut sisällöt auttavat jäsentämään kokonaisuutta

Käyttöliittymän ja ulkoasun suunnittelu pohjautui siihen, että sisältöä on paljon ja sen pitää olla hahmotettavissa kokonaisuutena, mutta siitä pitää pystyä erottamaan olennainen.

Tämä ratkaistiin rakentamalla suodatus, jonka avulla opettaja pystyy opetusta suunnitellessaan tarkistamaan, minkälaisia taitoja lapselle tai nuorelle on edellisessä vaiheessa voinut kehittyä ja mitä häneltä voidaan odottaa seuraavaksi.

Lisäksi kullekin digitaaliselle lukutaidolle määritettiin oma värinsä, jonka syvyys vaihtelee taitojen kehittyessä taaperon tasolta teini-ikäiseksi. Lukutaito-sivuille tehtiin näkyvät ja helppokäyttöiset ristiinlinkitykset, jotta opettaja voi samanaikaisesti tarkastella oman ikäluokkansa taitokuvauksia esimerkiksi ohjelmoinnin ja medialukutaidon välillä.

Sujuvalla viestinnällä maaliin

Asiakkaan toiveiden mukainen aikataulu toteutui onnistuneen viestinnän ansiosta. Jo projektin käynnistyessä tiimillä oli asiakkaan kanssa yhteisymmärrys, että kiire tulee varmasti, mutta toteutus on mahdollinen. Aktiivinen tiimin sisäinen keskustelu sekä projektin tilanteesta tiedottaminen asiakkaalle mahdollistivat sen, että myös kumpikin pystyi osaltaan joustamaan ja reagoimaan nopealla aikataululla paneutumista vaativiin asioihin.

Kiitos nopeasta reagoinnista ja joustavuudesta ennen julkaisua – saatiin juuri sellaista apua ja tukea, mitä tarvittiin!

Juho Helminen, OPH

Tiimi

Saara Jansson

Projektipäällikkö

Laura Kuokkanen

Sisältöstrategi

Henkilökuva Erica Kraappa

Erica Kraappa

Suunnittelija

Janne Peippo

Tekninen toteutus

Lisätiedot

Työn osoite: https://uudetlukutaidot.fi

Kilpailukategoria: Pienen budjetin verkkopalvelu

Asiakkaat: Opetushallitus, KAVI

Suunnittelu ja toteutus: Oy Poutapilvi web design Ab

Alusta: WordPress

Kuvaus ylläpidosta: Asiakas pystyy hallitsemaan sivustoa monipuolisesti WordPress-sisällönhallintajärjestelmässä.