Siirry sisältöön

Interaktiiviset ja selkeät WordPress-sivustot

luonnontila.fi & ryhti.syke.fi

karhu suomalaisessa metsässä

Loimme Suomen Ympäristökeskukselle (Syke) WordPress Multisite -toteutuksen, jonka avulla eri hankkeille ja projekteille voidaan luoda helposti omia verkkosivuja. Uudet sivustot on nopea ottaa käyttöön, rakenteet ovat selkeitä ja asiakas voi päivittää sivuja itse.

 

Ryhti- ja Luonnontila -projekteissa tavoitteena oli selkeyttää isoja tietomääriä sisältävien sivustojen ylläpitämistä ja tuoda tieto helposti lukijoiden saataville. Luonnontila.fi -sivustoa voidaan nyt päivittää näppärästi, tietoa on visualisoitu ja data päivittyy automaattisesti esimerkiksi erilaisiin graafeihin. Ryhti.syke.fi -sivusto tarjoaa eri käyttäjäryhmille tietoa selkeässä paketissa ja helpottaa näin haastavan aiheen lähestymistä.

luonnontila- ja ryhti-projektien etusivut

Mikä on WordPress Multisite?

WordPress Multisite -ominaisuuden avulla useita verkkosivustoja voidaan hallita yhden WordPress-asennuksen alla.

Ominaisuuden avulla WordPress-asennuksen teemat, lisäosat ja ominaisuudet voidaan jakaa useiden sivustojen kesken. Tämä säästää aikaa sivuston asennusten päivittämisessä ja uusien sivustojen luomisessa ja soveltuu mainiosti esimerkiksi erilaisten projektien ja hankkeiden sivustojen ylläpitämiseen.

Esimerkiksi Suomen ympäristökeskuksen kaltaisella toimijalla on usein tarve luoda eri hankkeille tai palvelukokonaisuuksille omia verkkosivuja ja hallita sivustoja yhden hallintapaneelin kautta. Valmiiksi luodun pohjan avulla uusien sivustojen luominen, päivittäminen ja hallinta onnistuu aiempaa nopeammin.

Tavoitteet

01

Suurten tietomäärien rakenteen selkiyttäminen sivustoille

02

Helppokäyttöisyys – Asiakas päivittää ja muokkaa sivustoja itse

03

Käyttäjäystävällisyys keskiössä – Tieto helposti saataville

Luonnontila.fi – Interaktiivinen tietopankki Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta

 

mittarimato

Suomen ympäristökeskuksen Luonnontila-sivusto toimii tietopankkina Suomen luonnon monimuotoisuuden tilasta. Uudistettu, interaktiivinen sivusto otettiin käyttöön lokakuussa 2023. Luonnontilan tavoitteena on ajan mittaan kasvaa satojen eri monimuotoisuuden indikaattoreiden tietopankiksi.

Suomalaiset kantavat huolta luonnon tilasta. Sivuston tarkoituksena on tarjota tietoa kansalaisille selkeässä paketissa ja helpottaa avoimen datan hyödyntämistä tutkimuksessa.

Aapo Kahilainen, Luonnontilan verkkopäätoimittaja ja Syken erikoissuunnittelija

Asiakkaan tavoitteena oli modernisoida vanha sivustokokonaisuus uuteen uskoon, parantaa avoimen datan saatavuutta ja tuoda mukaan interaktiivisuutta ja automaatioita, jotka helpottavat sivuston ylläpitämistä.

Datan visualisointi ja automaatiot

Useat luonnon monimuotoisuuteen liittyvät aineistot ovat saatavilla avoimesti eri rajapinnoissa. Saatavilla olevat tiedot haluttiin tuoda osaksi Luonnontilaa siten, että analyysi toistuu automaattisesti aina aineiston päivittyessä ja näin ajantasainen, uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva kuva luonnontilan tasosta on aina saatavilla.

“Datan visualisointi oli yksi hankkeen isoimmista haasteista: interaktiiviset graafit haluttiin toteuttaa siten, että loppukäyttäjä voi klikkailla niitä ja pääsee käsiksi toiminnallisuuksiin. Samalla asiakkaan tulee voida helposti päivittää dataa sivustolle”, Petri Peltonen, Poutapilven tech lead kertoo hankkeen toteutuksesta.

Sivuston modernisoinnin rinnalla asiakkaalla oli tarve automatisoida sivuston indikaattorilaskentaa. Indikaattorit ovat erilaisia luonnon monimuotoisuuden tilasta kertovia seikkoja, jotka mahdollistavat luonnontilan määrällisen mittaamisen.

Lopullisella sivustolla indikaattorit esitetään sisältösivuina, joilla on taulukoita, graafeja ja dataa. Luonnontilan kokonaiskuvaa havainnollistava graafi päivittyy automaattisesti, kun dataa päivitetään ja uutta lisätään hankkeen edetessä.

luonnontilan kokonaiskuva ja indikaattorit

Sivustolle rakennettiin hienoja, uniikkeja kokonaisuuksia, jotka on kustomoitu juuri meidän verkkopalveluamme varten.

Aapo Kahilainen

Ryhti.syke.fi – Uusi koti rakennetun ympäristön ja alueidenkäytön tiedolle

 

Uudistetun lainsäädännön seurauksena Suomeen perustetaan valtakunnallinen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä – Ryhti. Sivustoprojektissa luotiin tietoportaali, josta eri toimijat voivat etsiä tietoa käynnissä olevasta muutoksesta. Portaali julkaistiin toukokuussa 2023.

Isoja tietomääriä ja haastavia asiakokonaisuuksia muotoiltiin projektin aikana sisältötyöpajoissa helposti ymmärrettävään muotoon. Lopputuloksena syntynyt, käyttäjälähtöinen sivusto tarjoaa käyttäjille tietoa monimutkaisista asioista selkeästi muotoiltuna.

Yhteistyö Poutapilven kanssa oli kuuntelevaa. Yllätyin monta kertaa siitä, miten tarkkasilmäisesti he olivat poimineet tarpeitamme ja miettineet, miten jokin asia kannattaa toteuttaa mahdollisimman käyttäjäystävällisesti.

Henrik Saari, Suomen ympäristökeskuksen rakennetun ympäristön tietojärjestelmä -projektin viestinnän ja sidosryhmäyhteistyön projektipäällikkö

Palvelumuotoilun avulla tavoitetaan kaikki käyttäjäryhmät

Käynnissä oleva valtakunnallinen rakentamisen ja alueidenkäytön datan digitalisaatioharppaus herättää paljon kysymyksiä maakunnissa, kunnissa, suunnittelijoissa ja muissa osapuolissa.

Projektissa keskityttiin paljon sivuston rakenteen ja sisältöjen selkeyteen, jotta kokonaisuudesta tulisi mahdollisimman helppokäyttöinen ja lopputulos palvelisi kaikkia käyttäjäryhmiä. Jokaiselle käyttäjäryhmälle hahmoteltiin omat sisältöpolut, joita pitkin kulkiessa tarvittava tieto löytyy sivustolta sujuvasti.

“Vaikka sisältöä on paljon, erilaisten elementtien, kuten mikroanimaatioiden ja jana-näkymän, avulla kokonaisuudesta tuli mielenkiintoinen.”

Poutapilven sisältöstrategi Paula Aura

Poutapilven vinkit, hyvät työpohjat ja keskustelut auttoivat meitä askel askeleelta konkreettisesti eteenpäin.

Henrik Saari

Miksi Poutapilvi?

suomalanen metsä

“Poutapilvellä oli kykyä toteuttaa vähän hankaliakin pyyntöjä – meillä saattoi olla visio, mutta ei ymmärrystä kuvailla, miten jokin komponentti voitaisiin visualisoida. Heillä oli kykyä tuottaa teknisiä, meille kustomoituja ratkaisuja.”

– Aapo Kahilainen, Luonnontila

“Arvostin erityisesti Poutapilven kykyä hahmotella sitä, miten jokin asia tulisi jäsennellä ja esittää. Puhuimme samaa kieltä, ja he osasivat kuunnella ja reagoida myös yllättäviin tarpeisiin ja toiveisiin.”

– Henrik Saari, Ryhti

suomalanen metsä poutapilvi sydän

Osaaminen

Palvelumuotoilu

  • Tutkimukset ja haastattelut
  • Käyttöliittymäsuunnittelu (UX/UI)
  • Saavutettavuus

Sisällöntuotanto

  • Sisältötyöpajat
  • Sisällöntuotanto
  • SEO

Teknologia

  • WordPress MultiSite -toteutus
  • Datan visualisointi