Siirry sisältöön

Paljon sisältöä ja lukuisia verkkopalveluita – kuinka VTV selviytyy saavutettavuusvaatimuksista?

Saavutettavuustyötä ohjaavat kriteerit ovat kaikille samat, mutta niitä tulkitaan eri tavoin. Miten julkishallinnon organisaatio luovii tilanteessa, jossa sillä on useita verkkopalveluita ja sisällöntuottajia?

Valtiontalouden tarkastusviraston (VTV) viestinnän asiantuntija Marica Lonka, joka vastaa VTV:n saavutettavuusasioista ja visuaalisesta viestinnästä, korostaa organisaation oman valvonnan merkitystä saavutettavien verkkopalvelujen hallinnassa.

Laki digitaalisista palveluista tuli voimaan Suomessa 1.4.2019, mikä oli askel kohti yhdenvertaisempaa yhteiskuntaa.

Lonka näkee saavutettavuustyön innostavana kenttänä, jossa kehitetään verkkopalveluiden saavutettavuutta yhteistyön voimin. Saavutettavuus ohjaa huomioimaan yhdenvertaisuuden niin suurten kuin pienten organisaatioiden sisällöntuotannossa.

VTV:llä on useita verkkopalveluita, joita kehitetään yhdessä eri toimittajien kanssa. Saavutettavuusvaatimuksia voidaan tulkita eri tavoin, minkä vuoksi kehittämisessä tarvitaan yhteistyötä ja dialogia. Kokemus karttuu parhaiten eri asiantuntijoiden yhteistyössä. Mitä laajempi näkemys saavutettavuudesta on, sitä varmemmalta pohjalta voidaan ohjata sisällöntuottajia. Näkemystä lisäävät myös saavutettavuusauditoinnit, joita VTV on teettänyt ulkoisilla arvioijilla.

“Saavutettavuutta voidaan kehittää onnistuneesti, kun ymmärretään palveluiden kokonaisarkkitehtuuri eli se, kuinka paljon palveluita on ja kuinka niitä hallitaan”, Lonka toteaa.

Automaattinen työkalu ja auditoijan työ tukevat saavutettavuuden arviointia

Lonka otti heti aluksi käyttöön automaattisen hallintatyökalun, joka auttoi havaitsemaan VTV:n verkkopalveluiden saavutettavuuspuutteet. Työkalu antaa auditoinnin tueksi mitattavissa olevaa tietoa verkkopalveluiden saavutettavuuden tasosta.

“Syvensin osaamistani saavutettavuudesta, kun tein VTV:n verkkopalveluista gradun.  Kävin haastattelemassa Etelä-Suomen aluehallintovirastoa, joka valvoo Suomessa verkkopalveluiden saavutettavuutta. Heiltä sain tietoa saavutettavuuden valvontaan liittyvistä työkaluista ja prosesseista”, Lonka kertoo.

Saavutettavuustyössä tarvitaan laajaa ymmärrystä työkaluista ja prosesseista. Osaamista kannattaa kehittää jatkuvasti, sillä verkkopalveluiden saavutettavuus on asia, josta saadaan koko ajan uutta tietoa.

Työkalu tukee verkkopalveluiden saavutettavuuden valvontaa ja kehitystyötä ja sen avulla voidaan raportoida työn tuloksista organisaatiossa, mutta sen lisäksi tarvitaan vahvaa ymmärrystä saavutettavuudesta, jotta tuloksia voi tulkita. VTV:llä on useita sivustoja ja tuhansia sivuja sisältöä, eikä niiden monitorointi olisi mahdollista ilman automaattista työkalua. Työkalusta saadaan myös raportteja, joiden avulla tuloksista voidaan raportoida.

Ulkoinen auditoija mukaan saavutettavuustyöhön

Longan yhteistyö Poutapilven kanssa alkoi siitä, kun hän pyysi graduaan varten haastattelua Poutapilven WAS-sertifioidulta saavutettavuusasiantuntijalta. Lonka kiittää Poutapilveä asiantuntevasta yhteistyöstä saavutettavuuteen liittyvissä asioissa.

“Ulkoinen auditoija helpottaa yhteistyötä toimittajan ja asiakkaan välillä. Auditoija tuo keskusteluun laajempaa näkemystä ja pystyy osoittamaan sellaisetkin saavutettavuuspuutteet, joita ei ole voitu esimerkiksi työkaluilla havaita”, Lonka summaa.

Valtiontalouden tarkastusviraston viestintäasiantuntija Marica Lonka, kasvokuva
VTV:n viestintäasiantuntija Marica Lonka on iloinen yhteistyöstään Poutapilven kanssa saavutettavuusasioissa.

Koulutuksilla ylläpidetään osaamista

Saavutettavan sisällön tuottaminen on VTV:llä arkipäivää, mutta itsestäänselvyys se ei vielä ole. Koulutus onkin tärkeä osa saavutettavuustyön jalkautusta. Saavutettavuus on osa monen työtä VTV:llä. Se pitää ottaa huomioon eri tehtävissä: teksteissä, visualisoinneissa, kuvissa, taittamisessa, sosiaalisessa mediassa ja käännöksissä. 

On tärkeää, että organisaatiossa seurataan ajankohtaisia webinaareja ja osallistutaan saavutettavuudesta käytävään keskusteluun. Saavutettavuus on hyvä ottaa osaksi uusien työntekijöiden perehdytystä. Pitkän aikavälin koulutussuunnitelma on hyvä luoda, jolloin varmistetaan, että uusinkin tieto voidaan hyödyntää organisaatiossa.

Lonka kannustaa saavutettavuustyön parissa työskenteleviä osallistumaan aktiivisesti ja luottamaan siihen, että työtä tekemällä oppii. Saavutettavuuden tavoitteet ja tarpeet hahmottuvat parhaiten käytännön työssä.

“Organisaatiossa on hyvä olla ydinosaajien ryhmä, joka auttaa muita tarvittaessa.” Lonka lisää.

Kertaheitolla saavutettavaa palvelua

Saavutettavuus kannattaa ottaa huomioon jo verkkopalvelua suunniteltaessa. 
Hyvänä esimerkkinä toimii VTV:n uusi vuosikertomus. Saavutettavuus otettiin alusta alkaen huomioon niin teknisessä kehitystyössä kuin sisältöjen suunnittelussa. VTV toteutti myös dynaamiset visualisoinnit hyvin pitkälle saavutettaviksi.

”Poutapilvi osoittautui tässä työssä erinomaiseksi kumppaniksi”, Lonka sanoo.

Asiantuntevan yhteistyökumppanin löytäminen on ensiarvoista, koska silloin syntyy paras lopputulos. ”VTV ei ole saanut vielä yhtään saavutettavuuspalautetta, mikä osoittaa, että työ on tehty hyvin”, Lonka toteaa.

Poutapilvessä tarjoamme apua ja koulutuksia saavutettavuusasioissa

Saavutettavuuden hallitsemissa korostuu myös VTV:n tapauksessa omavalvonnan merkitys. Kun kyseessä on iso organisaatio, jolla on lukuisia verkkopalveluita, sisällöntuottajiakin on paljon, ja vastuu saavutettavuudesta jakautuu. Siksi sisällöntuottajille pitää tarjota kunnon työkalut saavutettavan sisällön tekemiseen.

Ennen sisällöntuotantoon ryhtymistä kannattaa pyytää Poutapilveltä parhaat vinkit saavutettavaan sisällöntuotantoon ja sisältöjen syöttöön sivuille. Poutapilvi tarjoaa tähän saavutettavuuskoulutuksia, joissa käydään läpi perusteellisesti kaikki, mitä sisällöntuottajan pitää tietää saavutettavuudesta. Saavutettavuutta koskevan lain vaatimusten ja saavutettavuuskriteeristön lisäksi kouluttaja antaa runsaasti hyviä esimerkkejä siitä, mikä toimii ja mikä ei.

Sivuston saavutettavuuden tasoa ei tarvitse arvioida itse. Koulutusten lisäksi Poutapilvi tekee paljon saavutettavuuskartoituksia asiakkaidensa sivustoille. Näissä kartoituksissa Poutapilven asiantuntijat käyvät läpi ennalta valitun joukon sivuja ja näkymiä, joiden saavutettavuuden taso arvioidaan wcag-saavutettavuuskriteerien mukaisesti. Näistä koostetaan raportti, joka käydään läpi yhdessä asiakkaan kanssa. 

Kartoitus voi toimia hyvänä pohjana sivuston uudistukselle ja myös saavutettavuusselosteen laatimiselle. Usein siitä saa myös konkreettista kulmaa sisältöjen saavutettavuuden parantamiseen, kun saavutettavuuskriteerit tuntevat asiantuntijat ohjaavat oikeaan suuntaan.

Kuten VTV:n kanssa tehty yhteistyö osoittaa, saavutettavuuteen kannattaa panostaa ja työhön on hyvä pyytää myös asiantuntija-apua. Saavutettavuustyö kun ei ole jotain, mikä tulee kerralla valmiiksi, vaan työ yhdenvertaisten verkkopalvelujen puolesta on jatkuva prosessi. 

Kirjoittaja työskenteli Poutapilvellä viestintäharjoittelijana syksyllä 2020.

Poutapilven työntekijä istuu kalliolla meren äärellä katsellen kaukaisuuteen.

Suositeltu artikkeli:

Saavutettavuusdirektiivi astui voimaan: tästä on kyse

Lue artikkeli