Hei puolueet, olette unohtaneet miljoona äänestäjää

4.4.2019

Vaalit lähestyvät, ja puolueet haluavat tavoittaa mahdollisimman paljon äänestäjiä. Nettisivut ovat tärkeä osa vaalikampanjaa – hakeehan suuri osa äänestäjistä tietoa juuri netin välityksellä.

Me arvioimme puolueiden nettisivujen saavutettavuutta ja huomasimme, että monilta jää iso osa potentiaalisista äänestäjistä tavoittamatta. Jos nettisivuista ei tehdä saavutettavia, saatetaan samalla sulkea pois jopa yli miljoona käyttäjää.

Mutta mitä saavutettavuus oikein tarkoittaa?

Saavutettavuus on yhdenvertaisuutta

Saavutettava sivusto on monella tapaa parempi sivusto. Sitä on helpompi käyttää, ymmärtää ja hallita.

Kun sivusto on saavutettava, käyttäjä ei

  • tuhlaa aikaa ymmärtääkseen, mitä sivuilla sanotaan.
  • tarvitse sorminäppäryyttä osuakseen tiettyyn kohtaan.
  • joudu siristelemään, jotta erottaisi, mitä jossakin kohdassa lukee.
  • mieti, missä kohdassa sivustoa hän on tai minne hänen pitäisi siirtyä seuraavaksi.
  • kuormitu valtavalla määrällä tietoa, vaan hänelle tarjotaan tärkein tieto ja rauha tutustua siihen.

Saavutettavat nettisivut hyödyttävät siis ihan kaikkia.

Saavutettavuuden huomioiminen tuo myös kilpailuetua, sillä nettisivujen kohdeyleisö kasvaa sitä enemmän, mitä paremmin ne toimivat. Lisäksi saavutettavat nettisivut löytyvät helpommin hakukoneista.

Ei ole mitään syytä jättää saavutettavuutta huomiotta

Kaikesta huolimatta vaikutti siltä, että saavutettavuus on jäänyt puolueilta ihan unohduksiin.

Teimme lyhyen katsauksen asioista, joita voisi näin alkuun laittaa kuntoon. Tavoitteenamme ei ollut syväanalyysi vaan suuntaa antava yleiskatsaus.

Katsaus tehtiin kaikkiin rekisteröityihin puolueisiin, joita oli yhteensä 19.

Etusivulta ehdokaslistaan – miten puolueet pärjäsivät testissä?

Saavutettavuutta voi testata monella tapaa. Me testasimme, miten siirtyminen etusivulta ehdokaslistaan sujui. Alla on otanta seikoista, jotka kaikki vaikuttavat ehdokaslistan löytymiseen – saavutettavasti.

Onko sivuston rakenne ymmärrettävä?

Kaikkien puolueiden sivuilta näkyi, että vaalit ovat tulossa – hyvä! Kaikkiaan 47 %:lla (9/19) nettisivuista oli looginen ja sujuva polku etusivulta ehdokkaaseen. Esimerkiksi etusivun iso vaali-aiheinen linkki nopeutti siirtymistä lähemmäs ehdokkaita.

Lopuilla sivustoilla, joita oli 53 % (10/19), sai hetken ihmetellä, mistä ehdokkaat löytyvät. Tämä saattaa tiputtaa jo malttamattomimmat äänestäjät pois.

Murupolun puuttumisesta tuli myös miinusta tässä tehtävässä, ja sitä tuli melkein kaikille.

kuvakaappaus murupolusta keskustan nettisivuilta
Onnistunut murupolku.

Murupolku kertoo käyttäjälle, missä päin sivustoa hän on. Se voi olla esimerkiksi sivun yläreunassa tämän näköisenä: Etusivu – Vaalit – Ehdokkaat.

Murupolku on tärkeä siksi, että käyttäjä hahmottaa, missä hän on ja miten hän pääsee taaksepäin. Siksi edelliset sivut näkyvät murupolussa.

Jos käyttäjällä on epävarma olo siitä, missä hän on ja minne hänen pitäisi siirtyä seuraavaksi, kasvaa riski, että käyttäjä – eli tässä tapauksessa potentiaalinen äänestäjä – lähtee kokonaan pois sivustolta.

Kuinka helppo tekstiä on lukea ja hahmottaa?

Sisältöjä voi tutkia monella tapaa. Me tarkastelimme fonttikokoja, rivinvälejä sekä sisällön luettavuutta. WCAG-standardista saimme kriteerit rivinväleihin ja fonttikokoa vertasimme yleiseen käytäntöön.

Luettavuutta tarkastelimme yleisemmällä tasolla – esimerkiksi fontin ilmavuutta arvioimalla. Myös liiallinen ilottelu erilaisilla fonteilla koettiin huonoksi asiaksi, sillä se häiritsee usein lukemisen sujuvuutta.

kuvakaappaus vasemmistoliiton nettisivujen tekstistä
Ilmavaa ja helppolukuista tekstiä.

Tällaisen tuloksen saimme: puolueista 58 %:n (11/19) tulisi miettiä tekstien muotoiluja paremmiksi. Yleisin ongelma oli se, että teksti oli liian tiivistä ja rivinväli liian pieni. Jos rivinväli ja fontti olivat pieniä, teksti kävi erittäin raskaaksi lukea.

Ihmiset jaksavat tutkimusten mukaan lukea noin 20 % nettisivujen teksteistä. Jos nettisivu on täynnä tiivistä tekstiä, se ei juuri houkuttele äänestäjää tutustumaan sisältöön. Tämä saattaa jopa karkottaa heidät pois.

Ilmavaa, riittävän isoa tekstiä on helpompi lukea, kun katse ei pompi rivien välillä. Selkeä teksti palvelee myös senioreita.

Ovatko kontrastit kunnossa, eli erottuuko teksti taustasta?

Tutkimme myös sivujen kontrasteja selaimeen lisättävällä testityökalulla.

Kontrastit ovat tärkeässä roolissa nettisivuilla, sillä sivuja selaillaan kaikenlaisissa paikoissa ja tilanteissa, esimerkiksi kirkkaassa auringonvalossa. Tekstien ja erilaisten elementtien täytyy erottua toisistaan.

Kaikki eivät myöskään näe yhtä hyvin. On tärkeää, että jokainen voi lukea tekstiä ilman, että taustaväri pilaa kokemuksen tai silmät väsyvät, kun teksti erottuu niin huonosti taustasta. Samasta syystä tekstiä ei myöskään voi sijoittaa kuvan päälle niin, että sitä ei voi lukea.

Vaaleankeltainen teksti valkoisella pohjalla saattaa näyttää raikkaalta, mutta onko se sen arvoista, jos lukija joutuu pinnistelemään erottaakseen tekstin?

Kaikki puolueet reputtivat kontrastien testauksessa. Jokaisen puolueen sivuilla oli vaikeasti havaittavia osia – tyypillisesti vieläpä valikossa, joka on oleellinen osa sivuja.

”Kaikki puolueet reputtivat kontrastien testauksessa. Jokaisen puolueen sivuilla oli vaikeasti havaittavia osia – tyypillisesti vieläpä valikossa, joka on oleellinen osa sivuja.”

Pystyykö sivustoa käyttämään pelkällä näppäimistöllä?

Nettisivujen suunnittelussa tulee myös huomioida ihmiset, joilla on erilaisia rajoitteita. Monille hiiren käyttö ei ole itsestään selvää, ja tällöin näppäimistön, joystickin tai katseohjauksen avulla liikkuminen voi olla heidän ainoa keinonsa tutustua sivuihin.

Esimerkiksi ruudunlukuohjelmia käyttävät hyödyntävät näppäimistöä, mutta joillakin saattaa olla myös rajoitteita käsiin liittyen. Hiirikäsi voi olla kipsissä tai muuten vaan niin kipeänä, että henkilö käyttää mieluummin näppäimistöä.

Miten puolueet olivat huomioineet näppäimistöllä liikkumisen? Yli puolella sivuista näppäimistön avulla liikkuminen ei onnistunut lainkaan. Vain kolmen puolueen sivuilla tämä sujui ongelmitta.

Suurimmalla osalla on siis tässä parannettavaa. Näppäimistön avulla liikkuminen ei aina ollut tarpeeksi selkeää; esimerkiksi oli vaikea erottaa, missä kohdistus milloinkin oli.

Hyppylinkki pääsisältöön oli puolestaan harvinainen ilmiö. Sellainen löytyi kolmelta puolueelta. Hyppylinkin avulla ruudunlukuohjelman käyttäjä voi ohittaa sivun toistuvat navigaatioelementit ja siirtyä tehokkaasti itse sisältöön.

kuvakaappaus hyppylinkistä eläinoikeuspuolueen nettisivuilta
Hyppylinkki eli skip to content -painike.

Onko kuvilla kuvaavat nimet?

Kuvat ovat monesti olennainen osa nettisivujen sisältöä. Saavutettavuuden kannalta olisi tärkeää, että niiden välittämä tieto tai tunnelma avautuvat kaikille – myös esimerkiksi sokeille.

Tämä tapahtuu määrittämällä kuville kuvaavat vaihtoehtoiset tekstit eli alt-tekstit, joiden avulla ruudunlukuohjelma pystyy kertomaan käyttäjälle, mitä kuvassa näkyy.

Alt-teksti kertoo, mitä kuvassa on. Jos nettisivuilla on esimerkiksi kuva perheestä, voisi hyvä alt-teksti olla tällainen: “Vanhemmat puistossa vauvan ja kouluikäisen lapsen kanssa keinumassa”.

Jokainen puolue on sivuuttanut ruudunlukijaa käyttävät ihmiset tässä asiassa. Alt-tekstit joko puuttuivat kokonaan tai jos niitä löytyi, ne eivät täyttäneet kriteerejä. Esimerkiksi “koulutus” tai “etunimi_sukunimi” ovat liian yleisiä kuvauksia kuvan sisällöstä.

Hyvät alt-tekstit vaikuttavat myös hakukonelöydettävyyteen. Näin sanotaan Yoastin sivuilla: “Google places a relatively high value on alt text to determine not only what is on the image but also how it relates to the surrounding text.”

Millainen kilpailuetu olisi ollut sillä puolueella, joka olisi satsannut saavutettavuuteen?

Puolueet haluavat tavoittaa mahdollisimman monta äänestäjää ja myös pitää heidät nettisivuillaan. Meidän tekemämme tilannekatsaus kuitenkin kertoo karusti, että saavutettavuuden saralla puolueilla olisi paljon parannettavaa. Monet äänestäjät jäävät tavoittamatta.

Huonosti toteutetut nettisivut karkottavat kävijöitä, eivätkä ne herätä luottamusta tai anna positiivista vaikutelmaa.

Saavutettavuusdirektiivi koskee julkisen sektorin verkkopalveluita (katso tarkempi lista valtiovarainministeriön sivuilta). Käytännössä se tarkoittaa, että nettisivujen on oltava saavutettavia joko 23.9.2019 tai 23.9.2020 mennessä.

Jos aihe on vieras, siihen voi tutustua tarkemmin seuraavilla sivuilla – tai ottamalla yhteyttä meihin.

Valtiovarainministeriö: Saavutettavuusdirektiivi
Aluehallintovirasto: Saavutettavuus
Saavutettavasti.fi 

Saavutettavuusdirektiivi.fi

Katsaus puolueiden sivustoihin on tehty 28.3.2019.

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä