Siirry sisältöön

Saavutettavuusohjeet päivittyivät – WCAG 2.2 on julkaistu

Kansainväliset saavutettavuusohjeet päivittyivät lokakuussa 2023 ja toivat mukanaan tärkeitä lisäyksiä, joilla verkkopalveluita kehitetään kaikille käytettävimmiksi ja tasavertaisemmiksi. Tässä artikkelissa käymme läpi, mitä se saavutettavuus oikein tarkoittaakaan ja syynätään uudet saavutettavuusohjeet ja niiden lainvoimaisuus huolella läpi.

Mitä ovat WCAG-saavutettavuusohjeet?

WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) on kansainvälisen yrityksistä ja yhteisöistä koostuvan W3C-organisaation ylläpitämä ohjeisto, joka määrittää EU:n saavutettavuusdirektiiviä ja Suomen digipalvelulakia.

Nämä lait ja direktiivit velvoittavat kaikkia julkisten verkkopalveluiden tuottajia toteuttamaan verkkosisällöt WCAG-saavutettavuusohjeiden mukaisesti.

Jokainen viranomaisten tai julkisorganisaatioiden julkaisema verkkosisältö on siis suunniteltava tarkasti WCAG-ohjeiden mukaisesti. Myös muiden verkkopalveluiden tuottajia kehotetaan noudattamaan saavutettavuuskriteerejä, sillä ne mahdollistavat sujuvan ja miellyttävän verkkoselailukokemuksen ihan kaikille. Kyse ei siis ole vain sanahelinästä tai turhista vaatimuksista, vaikka verkkopalvelun uudistajaa vaatimukset saattavatkin turhauttaa. Saavutettavuun auttaa aidosti kaikille helppokäyttöisten verkkopalveluiden suunnittelussa ja parantaa nettisivujen käyttökokemusta.

Näin saavutettavuuskriteerit huomioidaan Poutapilven verkkopalveluprojekteissa

petri peltonen poutapilven toimistolla

“Kaikki Poutapilven toteuttamat sivustot tehdään jo lähtökohtaisesti mahdollisimman saavutettaviksi. Verkkosivuprojekteissa iso osa saavutettavuuden huomioimisesta tapahtuu projektin suunnitteluvaiheessa. Tällöin teknisen toteuttajan tehtäväksi tulee vain varmistaa, että käyttöliittymän tekninen toimivuus tulee huomioitua suunnitelmia vastaavalla tavalla.

Teknisen toteuttajan tehtäväksi jää tunnistaa sellaiset elementit, jotka kaipaavat lisähuomiota saavutettavuuden osalta. Esimerkiksi, jos käyttöliittymän käyttötarkoitus ei ole selvää ilman visuaalista kontekstia, voidaan toteuttaa lisätietoja antavia toimintoja ruudunlukijoille, jotka eivät muuta visuaalista käyttöliittymää.”

– Petri Peltonen, Poutapilven tech lead

petri peltonen poutapilven toimistolla

Mitä tarkoittaa saavutettavuus verkkosivuilla?

Saavutettavuudella tarkoitetaan sitä, että verkkosivut on suunniteltu ja toteutettu niin, että ne ovat helposti käytettävissä kaikille ihmisille – riippumatta heidän fyysisistä tai kognitiivisista kyvyistään. 

Tutustu tarkemmin Poutapilven saavutettavien verkkopalveluiden suunnitteluun täällä.

Saavutettavuuden hyödyt

 1. Saavutettavuus takaa yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille käyttää internetiä. Jokaisella tulisi olla oikeus päästä käsiksi tarvitsemiinsa tietoihin ja palveluihin verkossa. Saavutettavuuden ansiosta esimerkiksi näkövammainen henkilö voi navigoida verkkosivustoilla.
 2. Saavutettava sisältö parantaa hakukoneoptimointia. Hakukoneet eivät voi ”nähdä” kuvia tai videoita samalla tavalla kuin ihmiset, joten ne luottavat tekstimuotoiseen sisältöön indeksoinnissaan. Kun verkkosivustolla on selkeitä tekstisisältöjä ja alt-tekstejä kuvien yhteydessä, hakukone ymmärtää sivuston sisältöä paremmin ja nostaa sen korkeammalle hakutuloksissa.
 3. Lisäksi saavutettavuus voi lisätä käyttäjien sitoutumista verkkosivustoon. Kun sivusto on helppokäyttöinen, selkeä ja esteetön, käyttäjät viihtyvät siellä pidempään ja palaavat todennäköisemmin uudelleen. Tämä puolestaan voi lisätä liikennettä ja potentiaalisia asiakkaita saitilla.

Y- ja Z-sukupolvet vaativat laadukasta verkkosuunnittelua ja saavutettavuutta – lue lisää täältä.

Uudet WCAG 2.2 saavutettavuusvaatimukset – 9 uutta saavutettavuuskriteeriä

WCAG:n saavutettavuusohjeissa on kolme eri kriteeristötasoa: A-, AA- ja AAA-kriteerit, joista A:n kriteerit ovat löyhimmät ja AAA:n tiukimmat. Jokainen sivuston kehittäjä voi siis päättää kuinka tiukkojen saavutettavuuskriteerien mukaisesti verkkopalvelu luodaan. AA-taso on julkishallinnon verkkopalveluiden vähimmäisvaatimus.

Lokakuussa julkaistu WCAG 2.2 pohjautuu vuonna 2018 julkaistuun 2.1-ohjeeseen. Saavutettavuusohjeistoon lisättiin yhdeksän uutta kriteeriä kaikille kolmelle tasolle parantamaan ymmärrettävyyttä ja hallittavuutta.

Hallittavuuden periaatteen viisi uutta kriteeriä

Kohdan ”2.4. Navigoitava” alle lisättiin:

 1. 2.4.11 Kohdistus ei peitetty (minimi) – AA-taso
  Kohdistettu elementti saa jäädä piiloon osittain, mutta reuna tai osa kohdistuksesta tulee näkyä.
 2. 2.4.12 Kohdistus ei peitetty (parannettu) – AAA-taso
  Kohdistus ei saa jäädä piiloon, vaan tulee olla 100 % näkyvillä koko ajan.
 3. 2.4.13 Kohdistuksen ulkonäkö – AAA-taso
  Kohdistuksen reunan tulee olla leveydeltään väh. kaksi pikseliä ja siinä oltava väh. 3:1 kontrasti taustaansa, jotta kohdistus erottuu selvästi.

Kohdan ”2.5 Syötetavat” alle lisättiin:

 1. 2.5.7 Raahauseleet – AA-taso
  Raahauseleelle tulee olla olemassa vaihtoehtoinen liikkumistapa, kuten klikkaus tai painallus.
 2. 2.5.8 Kohten koko (minimi) – AA-taso
  Linkkien ja nappien tulee olla riittävän suuria, väh 24×24 CSS-pikseliä. (Parannettu AAA-tason vaatimus oli jo WCAG 2.1 -ohjeistossa kohdassa 2.5.5, jossa nappien koon tulee olla väh. 44×44 CSS-pikseliä.

Ymmärrettävyyden periaatteen neljä uutta kriteeriä

Kohdan ”3.2 Ennakoitava” alle lisättiin:

 1. 3.2.6 Yhdenmukainen avustus – A-taso
  Aputoiminnon tulee pysyä samassa paikassa sivustolla, jotta käyttäjä löytää sen helposti.

Kohdan ”3.3 Syötteen avustaminen” alle lisättiin:

 1. 3.3.7 Turhaan toistuvat syötteet – A-taso
  Lomakkeeseen jo annetut tiedot tulee olla lisättävissä valintana tai automaattisesti.
 2. 3.3.8 Saavutettava tunnistautuminen (minimi) – AA-taso
  Sisäänkirjautumiseen tarjottava vaihtoehtoja, jotka eivät vaadi salasanan ulkoa muistamista tai arvoituksen ratkaisemista.
 3. 3.3.9 Saavutettava tunnistautuminen (parannettu) – AAA-taso
  Hyväksytään

Aiempi kohdan ”Jäsentäminen” 4.1.1 kriteeri poistettiin, sillä verkon selaamiseen tarkoitettujen apuvälineiden ei tarvitse enää käsitellä HTML:ää suoraan, joten kriteeri poistettiin tarpeettomana.

Ketä WCAG 2.2 saavutettavuuskriteerit koskevat ja milloin?

Lähitulevaisuudessa saavutettavuusohjeet tulevat velvoittamaan jokaista palveluntarjoajaa noudattamaan uusia kriteerejä, mutta versio 2.2 vaatii vielä useamman kuukauden valmistelutyön ennen kuin siitä tulee osa EU:n yhteisiä standardeja. Tämän jälkeen standardeista tehdään lisäys Suomen digipalvelulakiin – oletettavasti vasta vuoden 2024 lopulla.

Tehtyjen muutosten käyttöönottamiselle ei toki ole mitään esteitä. Meillä Poutapilvessä uudistukset otetaan huomioon jo nyt kaikissa suunniteltavissa uusissa verkkopalveluissa.

Poutapilven työntekijät istuskelevat toimiston sohvilla.

Suositeltu artikkeli:

Arki Poutapilvessä – kurkkaa toimistoon!

Lue artikkeli

Suositeltu artikkeli:

Jätehuollon verkkopalvelu-uudistus on ympäristöteko – ja siksi tärkeä myös meille

Lue artikkeli