Asiakastyytyväisyyden merkitys yritykselle?

26.6.2014

Asiakastyytyväisyys kuvaa hyvin suoraviivaisesti yrityksen menestystä sitoen yhteen yrityksen vahvuudet ja heikkoudet asiakaspalvelun, tuotteen tai palvelun laadun ja kokonaisvaltaisen osaamisen saralla.

Positiivinen palaute kertoo onnistumisista ja menestyksestä, negatiivinen palaute auttaa hahmottamaan tulevaisuuden kehityssuunnitelmien raamit ja näyttää, missä on vielä petrattavaa.

Meille asiakastyytyväisyys toimii ensisijaisen tärkeänä laatumittarina

Hyödynnämme asiakaspalautetta toimintamme, palvelumme ja tuotteidemme kehityksessä ja palautteen voimin tuella viedä kehityssuuntaamme entistä enemmän asiakaslähtöisen ajattelumalliin.

Poutapilven vuotuinen asiakastyytyväisyyskysely tuotti uusia ideoita ja antoi pontta kehityssuunnitelmille

Toteutimme vuotuisen asiakastyytyväisyyskyselyn keväällä ja yhteenveto palautteista valmistui hiljattain. Laajamittaiseen, henkilökohtaisesti puhelimitse kontaktoimalla toteutettuun asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistui valtaosa asiakaskunnastamme.

Keräsimme palautetta Poutapilven toiminnasta, asiakaspalvelun laadusta, tuotteista ja informaation kulusta toivoen sekä sanallista palautetta että yhteenvetona arvosanaa asteikolla 1-7.

Käsittelimme jokaisen yksittäisen palautteen ja tarkensimme tulevaisuuden kehityssuunnitelmia asiakaspalautteen yhteenvedon perustalta.

Iloksemme voimme kertoa asiakkaidemme olevan pääsääntöisesti tyytyväisiä Poutapilven palveluun ja tuotteisiin

Asiakkaistamme 90% antoi positiivista ja kiitettävää palautetta ja vain 10% antoi neutraalia tai negatiivista palautetta asiakaspalvelun, palvelun laadun tai tuotteidemme osalta.

Kiitosta saimme joustavuudesta, nopeasta asiakaspalvelusta ja erityisesti verkkopalvelujen ja julkaisujärjestelmämme monipuolisuudesta.

Emme kuitenkaan yritä kaunistella asiakastyytyväisyytemme tuloksia ja piilotella kritiikkiä, koska emme usko yhdenkään yrityksen palvelun täydellisyyteen.

Saimme yksittäistä kritiikkiä osaksemme samoista seikoista, jotka saivat toisaalla kiitosta. Otimme asiaksemme  palautteen käsittelyn asiakaskohtaisesti, jotta voimme edelleen parantaa asiakaskohtaamisiamme.

Lämmin kiitos jokaiselle asiakastyytyväisyyskyselyyn osallistuneelle!

Arvostamme jokaista asiakastamme ja saamaamme palautetta. Positiivinen ja negatiivinen palaute kannustaa meitä yhtä lailla eteenpäin.

Meille voit jättää myös avointa palautetta ja kehitysideoita. Katso yhteystietomme.

Asiakastyytyväisyysprojektista vastasi media- ja markkinatutkimuksen kokenut ammattilainen ja Poutapilven sähköisen viestinnän asiantuntija Marjo Allawi.

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä