Mikrotason kamppailu käyttäjistä

26.11.2015

Pari vuotta sitten, kun olin ostamassa ensimmäistä autoa, puntaroin kahden vaihtoehdon välillä. Ratkaisevaksi tekijäksi lopulta nousi niinkin pieni asia kuin auton oven avaus ja sen sulkeminen. Tai pikemminkin miltä tämä välttämätön, mekaaninen ja usein toistuva asia tuntui ja kuulosti.

En löytänyt vastausta järkiperäisesti autojen ominaisuuksia vertailemalla, vaan ilahduttavan kokemuksen ja tunteen ohjaamana. Tämän sai aikaan sarja pieniä yksittäisiä toimintoja: hiottuja toimintoja, joilla on vain yksi tehtävä ja jotka kokonaisuutena herättivät minussa positiivisia tunteita.

Periaate on sama kun puhutaan esimerkiksi kirjautumisesta verkkosivuille. Tämänkaltaisia yksittäisiä hetkellisiä tietyn tehtävän suorittavia toimintoja kutsutaan myös mikrotason toiminnoiksi. Mikrotason toimintoja on joka puolella, jokaisessa sovelluksessa, jokaisessa sähköisessä laitteessa ja jokaisella verkkosivulla. Mikrotason toiminnot voivat olla käytännöllisiä ja nopeasti unohdettuja, useimmat jopa näkymättömiä. Ne voivat myös olla kiinnostavia ja ilahduttavia, jolloin niillä on merkittävä emotionaalinen vaikutus meidän tekemiimme valintoihin ja päätöksiin.

Yhdessä vuorovaikutussuunnittelun kanssa mikrotason toimintojen on tarkoitus tehdä järjestelmästä ymmärrettävä, käytettävä, ystävällinen ja nautinnollinen kokemus. Puhutaan myös käyttäjäkeskeisestä suunnittelusta, jossa käyttäjä, ihminen, on pääasia. Tärkeintä on, miten kohtelet käyttäjiä ja mitä käyttäjät tuntevat. Suunnittelijan vastuulla on antaa käyttäjälle tarvittava informaatio ja vihjeet (työkalut) tavoitteen mielekkääseen toteutumiseen. Mikrotason toiminnot antavat välittömän palautteet käyttäjän toiminnalle lisäten näin järjestelmän sekä käsillä olevan tehtävän ymmärrystä ja ystävällisyyttä.

[[Mikrotason toiminto koostuu neljästä osasta, herättimestä (trigger) mikä käynnistää halutun toiminnon, säännöistä (rules) joiden mukaisesti mikrotason toiminto toimii, palautteesta (feedback) minkä säännöt tuottavat sekä loopeista ja toimintatiloista (loops & modes). Hyvin suunniteltujen ja toteutettujen mikrotason toimintojen avulla käyttäjä tietää miten järjestelmän kanssa tulee toimia.]]

Mikrotason toiminnot välittävät tietoja järjestelmän käyttäjälle kertomalla sen tilasta tai antamalla palautetta käyttäjän toiminnasta. Lisäksi ne auttavat käyttäjää muokkaamaan järjestelmää halutusti. Ne ovat työkaluja käyttäjän ja järjestelmän väliseen kommunikaatioon.

Otetaan esimerkiksi valikko, missä plus-ikonista valikko joko avautuu tai tilaan latautuu uutta sisältöä. Käyttäjän klikatessa plus-ikonia, kierähtää ikoni 45 astetta muuttuen rastiksi, symbooliksi, mikä käyttöliittymissä laajasti ymmärretään tarkoittavan sulkemista. Tämä yksinkertainen animaatio muuttaa täysin ikonin merkityksen. Käyttäjän ei tarvitse yrittää arvata mitä seuraavaksi pitäisi tehdä vaan tietää heti miten edetä ja mitä ikoni kulloinkin tarkoittaa. Lisäksi liikkeen suunta tukee tehtävän ymmärtämistä ja siitä mielekkäästi suoriutumista.

Toinen loistava esimerkki on älypuhelimen fyysinen hiljennysnappula. Käyttäjän napsauttaessa kytkintä, antaa se välittömästi palautteen käyttäjälle värinänä. Käyttäjän ei tarvitse ottaa laitetta pois taskusta tietääkseen suorittaneensa halutun tehtävän onnistuneesti. Muita esimerkkejä ovat mm. pikaviestimien toiminto “Mari kirjoittaa…”, Facebookin tykkäysnappula, uuden Tinder-viestin saapumisilmoitus, tiedostojen siirtely Google Drive -palvelussa tai kirjautuminen työpaikan intra-sivustolle.

Ihan ongelmattomia mikrotason toiminnallisuudet eivät toki ole. Niiden suunnitteleminen siten, että ne tuntuvat luonnollisilta ja intuitiivisilta on vaikeaa. Luonnollista ja inhimillistä pehmeyttä on vaikea saavuttaa. Lisäksi niiden liiallinen määrä saattaa häiritä ja ärsyttää käyttäjää, toisia helpommin kuin toisia. Animaatioilla, ja liikkeellä yleensäkin, tulee olla tarkoitus. Loppujen lopuksi mikrotason toiminnallisuuksien onnistuminen ja menestys saattaa riippua kunkin käyttäjän henkilökohtaisesta mausta.

Suunnittelu ei ole vain ongelmien ratkaisua. Suunnittelun tulee kiinnittää huomiota isojen kysymysten lisäksi pieniin yksityiskohtiin, joiden yhteispelin ansiosta kokonaisvaltainen käyttäjäkokemus muodostuu. Mitä enemmän teknologia kehittyy antaen mahdollisuuksia jatkuvasti hienostuneimpien järjestelmien kehittämiseen, sitä enemmän myös käyttäjä osaa hienouksia ja elämyksiä odottaa ja vaatia. Mitä inhimillisemmiksi pystymme järjestelmiä kehittämään, sitä helpommaksi uusien laitteiden, sovellusten ja verkkosivujen omaksuminen ja käyttäminen tulee.

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä