Mitä kävijäsi odottavat?

20.5.2015

Verkkopalvelua rakennettaessa tarvitaan vastauksia lukuisiin kysymyksiin. Mikä on oikea tekninen ratkaisu? Paljonko resursseja uudistukseen vaaditaan? Mikä on oikea aika uudistua? Mitä vaatimuksia organisaatiolla on verkkopalvelua kohtaan? Tärkein kysymyksistä ei kuitenkaan ole mikään näistä, vaan tämä: Mitä kävijäsi odottavat verkkopalvelulta?

Kysymys on yksi vaikeimmista. Kävijän ei voida tavallisesti olettaa käyttävän merkittävää panosta verkkopalvelun käyttöön. Häntä avustetaan rakentamalla loogisia navigaatiorakenteita, joita käyttäjän ei tarvitse pysähtyä pureskelemaan. Ajassa elävä käyttäjä ei välttämättä tyydy perinteisiin kaavoihin. Vaihtoehtoisten ja selkeiden toimintokehotteiden merkitys on suuri. Kerralla käsiteltävää sisältöä ei kannata esittää tekstiseinänä vaan se tulee jäsennellä johdonmukaisesti, ohjata ja auttaa käyttäjä oikean tiedon äärelle.

Käyttäjän odotuksiin vastaaminen on toimivan palvelun merkki.

Miten näihin tavoitteisiin sitten päästään? Siirtymällä katsomaan asioita sorvin vierestä hieman kauemmas. Hyvä kokonaiskuva syntyy hyvän pohjatyön kautta. Tuntemalla verkkopalvelun käyttäjät voidaan tehdä parempia arvauksia. Keräämällä tietoa verkkosivun jokapäiväisestä toiminnasta saavutetaan perinpohjaisempi ymmärrys sivuston merkityksestä.

Kaikenkaikkiaan kyse on käyttäjän odotusten hallinnasta. Oli se sitten käyttäjän tarpeen mukaisen toiminnan tukemista tai haastavamman toiminnan mahdollistamista hyvillä opasteilla ja sujuvalla käyttökokemuksella.

Ja kun kävijöiden odotukset tunnetaan, voidaan heitä palvella entistä paremmin ja tehostaa verkkopalvelun toimintaa myös organisaation näkökulmasta. Tämä saavutetaan ennen kaikkea jatkuvalla kehityksellä. Käyttäjän odotuksiin vastaaminen on toimivan verkkopalvelun merkki.

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä