Vastuullinen verkkosuunnittelu

4.12.2015

On monta tapaa lähestyä verkkosuunnittelun eri osa-alueita, ja viime aikoina on alettu puhumaan enemmän myös vastuullisesta suunnittelusta, joka kokoaa yhteen hyvin kaikki muut periaatteet ja käytännöt. Mielestäni tämä periaate ansaitsee vähintään yhtä paljon painoarvoa kuin yksittäisten tekniikoiden hallinta, koska se auttaa ymmärtämään paremmin kokonaisuutta ja tekemään parempia palveluita.

Vastuullinen verkkosuunnittelu keskittyy tarjoamaan käyttäjälle parhaan kokemuksen verkkopalvelusta tai tuotteesta oikeassa kontekstissa. Käytännöt kuten progressiivinen parannus ja laiteriippumaton suunnittelu ovat kaikki tärkeässä roolissa. Mitkään käytännöt eivät sulje toisiaan pois, vaan ne voivat täydentää toisiaan ja ovat avoimia muutokselle. Periaate sisältää suuren määrän eri tekniikoita ja käytäntöjä, joten käyn tässä läpi vain yleisempiä asioita.

Kaikki lähtee käyttäjästä

Suunnittelun on lähdettävä liikkeelle aina käyttäjästä ja alimmasta teknisestä nimittäjästä, mikä takaa sen, että tilanteesta, ympäristöstä tai laitteesta riippumatta sisältö on saatavilla kaikille. Tämä ei tarkoita sitä, etteikö voisi suunnitella hienoja ulkoasuja, vaan kaikki voidaan toteuttaa progressiivisella parantamisella, eli lisäämällä ja muokkaamalla käyttöliittymää riippuen toimintaympäristön ominaisuuksista. Tekniikat kehittyvät ja voimme tarjota yhä älykkäämmin resursseja tarpeen mukaan, aiheuttamatta turhaa kuormaa tai työtä.

Ennakoi ja keskity olennaiseen

On lisäksi otettava huomioon toimintaympäristön arvaamattomuus. Loputon määrä erilaisia laitteita ja epätietoisuus tulevaisuudessa tapahtuvista muutoksista voi aiheuttaa paineita suunnittelussa. Pitää siis luopua ajatuksesta, että voisi pakottaa käyttäjät toimimaan tietyllä tavalla ja keskittyä suunnittelussa palvelun ydinominaisuuksiin, mitkä toimivat kaikista muuttujista huolimatta. Käyttäjälähtöinen tutkimus ja workshopit asiakkaan kanssa auttavat löytämään tärkeimmät toiminnallisuudet ja ominaisuudet.

Onnistumisia yhteistyöllä

Vastuullinen verkkosuunnittelun käytännöt pitää olla mukana prosessin jokaisessa vaiheessa ja kaikkien pitää ymmärtää tavoitteet tai käytännöt, jotta lopputulos olisi onnistunut. Suunnittelu toimii parhaiten yhteisössä, joka on avoin sekä motivoitunut, ja missä voi luontevasti tuoda ideoitaan esiin. Yhdessä suunnittelu voi tuoda esiin hyviä ideoita ja estää tekemästä virheitä. Jokaisen asiantuntemus on tärkeää ja sitä kannattaa pitää yllä, sekä jakaa tietoa kaikille.

Lue myös nämä

Saavutettavuus on sitä, ettei kukaan jää ulkopuolelle

Verkkopalveluiden saavutettavuus on käyttäjien huomioimista

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä