Verkkopalvelujen saavutettavuus vaikuttaa sinuunkin

12.2.2017

Kerrostalo, jossa asun, on ihana vanha kivitalo. Sen huoneet ovat korkeita ja ikkunalaudat leveitä, mutta hissiä talossa ei ole. Eikä se minua haittaa. Portaiden käveleminen tekee hyvää reisi- ja pohjelihaksilleni. Mutta jos olisin pyörätuolissa, en voisi asua tässä talossa.

Pystyn käyttämään portaita ongelmitta. Pystyn käyttämään myös useimpia verkkopalveluja ja mobiilisovelluksia – niin helposti, etten useimmiten edes ajattele, ettei se kaikille ole yhtä helppoa.

Esimerkiksi näkövaikeudet tai heikko sorminäppäryys vaikeuttavat verkkopalvelujen käyttämistä, samoin lukihäiriö ja kuulovaikeudet.

Kukapa ei toivoisi verkkopalveluiden tai mobiilisovellusten olevan helpompia käyttää?

Minä ainakin toivon vähän väliä. Esimerkiksi silloin, kun toisessa kädessä on kauppakassi ja toisella kädellä yritän hoitaa verkkopankkiasioita tai kirjoittaa sähköpostia. Tai kun yritän kiireessä löytää tarvitsemani tiedon verkkopalvelusta, jonka rakenteessa ei ole mitään järkeä. Ja niinä hetkinä, kun kirkkaassa auringonpaisteessa yritän lukea mitä tahansa puhelimen ruudulta.

Erityisen tärkeää verkkopalvelujen saavutettavuus on kuitenkin juuri niille tahoille, jotka haluavat tavoittaa henkilöt, joilla on:

 • Näkö- tai kuulovaikeuksia
 • Lukihäiriö
 • Motorisia häiriöitä
 • Hahmottamisvaikeuksia
 • Autismikirjon häiriöitä
 • Värisokeus
 • Kognitiivisia haasteita

Saavutettavuus tuo myös kilpailuetua

Toisaalta saavutettavuus voi tarjota sinulle myös kilpailuetua, vaikka kohderyhmäsi ei olisi suoraan jokin edellä mainituista. Mitä saavutettavampi verkkopalvelusi on, sitä isompaa kohderyhmää pystyt palvelemaan.

Jos olet toimialallasi ainut, jonka verkkopalvelua esimerkiksi sokeat pystyvät käyttämään, valitsevat he todennäköisesti mieluummin sinut kuin kilpailijasi.

Mitä verkkopalvelujen esteettömyys käytännössä tarkoittaa?

Verkkopalvelun esteettömyys tarkoittaa, että sitä on mahdollista käyttää esimerkiksi näkö- tai kuulovaikeuksista huolimatta. Yllättävän montaa verkkopalvelua ei muuten ole.

Esteetön verkkopalvelu on siis helppo käyttää ja se tarjoaa riittävät ohjeet sivustolla toimimiseen. Sen sisältö on helppo saavuttaa, lomakkeet nopea täyttää ja klikattavat alueet tarpeeksi isoja, ettei niihin tarvitse turhaan tähtäillä. Se tarjoaa riittävät ohjeet toimia sivustolla. Teksti on helppolukuista, käyttöliittymä intuitiivinen ja ohjaava, rakenne ymmärrettävä ja kokonaisuus looginen.

Saavutettavuus tarkoittaa eri asioita eri käyttäjille. Esimerkiksi sokea käyttää verkkopalvelua eri tavalla kuin kuuro. Monet saavutettavuuteen liittyvät asiat voidaan kuitenkin yhdistää.

Tässä joitakin esimerkkejä saavutettavuudesta:

Autismikirjo

 • Suosi selkokieltä kielikuvien ja sanontojen sijaan
 • Käytä lyhyitä lauseita ja listoja pitkien tekstiseinien sijaan
 • Sivuston käyttöliittymän on oltava yksinkertainen ja johdonmukainen

Sokeus

 • Useimmat käyttävät ruudunlukijoita, joten sivuston pitää olla koneellisesti luettavissa
 • Sisällön tulee edetä loogisesti tai tarinamaisesti eteenpäin, jotta se kuulostaa järkevältä koneellisesti luettuna
 • Aseta kuville vaihtoehtoiset tekstit, jotka kuvaavat kuvan sisältöä mahdollisimman hyvin
 • Rakenna sivusto niin, että sitä voi käyttää myös pelkällä näppäimistöllä

Muut näkövaikeudet

 • Huolehdi, että sivuston kontrastit ovat kunnossa ja teksti on tarpeeksi suurta luettavaksi
 • Tuo sisältö sivustolle, älä piilota sitä ladattaviin tiedostoihin
 • Sisällön on edettävä lineaarisesti, eikä sitä pidä ripotella ympäriinsä sivulla
 • Pelkät värit eivät riitä kertomaan toimintojen eroista tai hierarkiasuhteista

Fyysiset haasteet ja motoriset häiriöt

 • Klikattavat alueet ovat tarpeeksi isoja, jotta niihin on helppo osua
 • Suunnittele sivusto niin, että sitä voi käyttää vain näppäimistöllä
 • Vältä toimintoja, jotka vaativat sormi- ja hiirinäppäryyttä
 • Ota huomioon mobiili- ja tablettikäyttäjät, jotka käyttävät sormiaan sivuston selaamiseen

Kuulovaikeudet

 • Lisää sivustolle vain sellaisia videoita, joissa on tekstitys
 • Älä lisää sisältöä vain äänimuodossa (esim. podcastit)
 • Käytä selkokieltä vaikeiden sanojen ja kielikuvien sijaan
 • Hyödynnä sisällössä otsikoita, alaotsikoita, kuvia ja videoita (joissa on tekstitys)

Lukihäiriö

 • Elävöitä tekstisisältöä kuvilla ja kaavioilla
 • Vältä isoja ja tasaisia tekstimassoja
 • Tasaa teksti vasempaan laitaan
 • Pidä sisältö lyhyenä, selkeänä ja yksinkertaisena eli käytä siis lyhyitä sanoja, lauseita ja kappaleita

Saavutettavuus ei ole vain verkkopalvelun suunnittelijan ja toteuttajan vastuulla, kuten esimerkeistä voi huomata. Verkkopalvelun ylläpitäjien – sisällöntuottajien, bloggaajien digitoimittajien ja tiedottajien – on myös otettava vastuu omalta osaltaan. Sisältö on nimittäin se, jonka takia sivustolle ylipäätään tullaan. Sen on oltava siis saavutettavaa.

Saavutettavuus ei ole uusi juttu

Vaikka verkkopalvelujen saavutettavuus on noussut pinnalle, se ei ole mikään uusi juttu. Standardit saavutettavien verkkopalvelujen luomiseen ovat olleet olemassa jo pitkään.

Nyt niihin ovat alkaneet kiinnittää huomioita muutkin kuin alan ammattilaiset. Vai ihmettelitkö jo, miksi oikein paasaan aiheesta yhden valtavan artikkelin verran? Siihen on syynsä.

Saavutettavuusdirektiivi koskee etenkin kuntia ja julkishallintoa

Euroopan parlamentti julkaisi lokakuussa niin sanotun saavutettavuusdirektiivin eli direktiivin julkisten verkkopalveluiden saavutettavuudesta. Se koskee erityisesti kuntia ja muita julkishallinnon tahoja.

Direktiivi ei ole yksiselitteinen ohjenuora, vaan ennemminkin ilmaus siitä, mihin suuntaan ollaan menossa. Suomi ei ole vielä päättänyt omaa kantaansa asiaan, sillä eduskunta ottaa direktiivin käsittelyyn alustavan aikataulun mukaisesti vasta kesällä 2018.

Siihen asti ei kuitenkaan ole pakko odottaa, jos verkkopalvelu vaatii uudistusta aiemmin. Saavutettavia verkkopalveluja on nimittäin mahdollista luoda jo nyt. Käytännöt ja keinot ovat jo olemassa. Ja kun se tehdään huolella, ei tarvitse hätäillä, etteivätkö tulevat säädökset täyttyisi.

Kun olet valmis toimimaan – ja uudistamaan verkkopalvelusi saavutettavaksi – ota yhteyttä meihin. Luodaan verkkopalvelu, joka on poikkeuksellisen toimiva.

Lisää aiheesta:

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä