Rönsyileekö verkkopalvelusi liikaa? Katso 7 vinkkiä sen estämiseen!

28.8.2019

Epämiellyttävä totuus on tämä: julkaisun jälkeen suurin työ on vasta edessä.

Yhtä varmasti kuin järjestäytyneeseen systeemiin syntyy lopulta epäjärjestystä, myös verkkopalvelusi alkaa julkaisun jälkeen rönsyilemään. Mitä enemmän sivustoa päivittää ja sen sisältö kasvaa, sitä enemmän sivusto saattaa kadottaa alkuperäisen tavoitteensa ja menettää konversiota.

Fysiikan lait pätevät myös verkkopalveluissa

Entropia on termodynamiikan termi. Sitä voidaan kuitenkin brutaalisti selkeyttää esimerkiksi näin: kaikki hajoaa.

Kun nappaat pannusta kahvikupillisen pöydälle, on varmaa, että se jäähtyy huoneen lämpötilaan ennen pitkää. Se ei siis varsinaisesti hajoa vaan luovuttaa oman energiansa. Tarvitaan toimenpiteitä ja lisää energiaa, jotta saamme kahvin jälleen lämpimäksi, eli sellaiseksi kuin se oli keitettäessä. Tämän hyväksyvät kaikki sen kummempia miettimättä.

Kuitenkaan aina ei mietitä sitä, että samoin kuin jäähtynyt kahvi vaatii energiaa ja toimenpiteitä, jotta se saadaan juontikelpoiseksi, myös verkkopalvelu vaatii jatkuvaa ylläpitoa ja kehitystä.

Entropia on termodynamiikan termi. Sitä voidaan kuitenkin brutaalisti selkeyttää esimerkiksi näin: kaikki hajoaa.

Kuvitellaan, että verkkopalvelusi on mietitty kuukausitolkulla eri palavereissa. Samalla on tehty merkittäviä investointeja tulokselliseen palveluun. Eikö olisikin mukavaa, että tämä työ tuottaisi toivottua tulosta ja olisi myös pysyvä tila?

Uusia tuotteita tai palveluita tulee aina, ja uutisia lisätään. Lisäksi pitäisi luoda muutama lisäsivu, laittaa oppaita ladattaviksi ja päivittää yhteystiedot. On epätodennäköisestä, että kolmen vuoden kuluttua sivuston julkaisusta sivut takovat tulosta ja konvertoivat käyttäjiä.

Hyvä uutinen on se, että tällaista rönsyilyä ja sivuston tavoitteiden kadottamista voi kuitenkin kontrolloida. Tässä seitsemän vinkkiä entropian hallintaan.

Valmistaudu julkaisun jälkeiseen aikaan

Se, että tiedostaa sivujen entropian, auttaa valmistautumaan siihen. Lähtökohta tulisi olla, että kaikki ylläpitäjät tiedostavat, että suunnittelematon sisällöntuotanto johtaa rönsyilyyn. Jo projektin aikana tulisi varata riittävästi resursseja julkaisun jälkeiseen aikaan. Näin vältytään tulipalojen sammuttelulta ja käytetään aikaa oikein ja tuloksellisesti.

Muista katsoa myös kokonaisuutta

Kyllä – mitä enemmän kokkeja, sitä enemmän soppaa. Mikäli verkkopalvelulla on paljon päivittäjiä, jotka keskittyvät vain tiettyyn osaan sivustosta, heistä tulee siinä hyviä. Ylläpitäjä ei voi kuitenkaan yksin hallita kaikkea mahdollista rakenteesta sisällön suunnitteluun.

Yhtenäiseen lopputulokseen päästään, kun suuntaviivat on sovittu yhdessä. Tietty henkilö vastaa vain hankkeen x uutisten kirjoittamisesta. Usein hajautettu ylläpito kuitenkin kiihdyttää entropiaa. Tällöin se johtuu yleensä juuri siitä, että suunnitelmallisuus, ohjeistus ja tavoitteellisuus ovat kadoksissa. Silloin, kun ylläpitäjiä on paljon, jonkun pitää katsoa myös kokonaisuutta.

Yhtenäistä työtavat, valitse työkalut

Luovuus on hieno asia! Kuitenkin, jos kaikilla sisällöntuottajilla on alussa aina tyhjä taulu ja mahdollisuudet vaikka mihin, jokainen tekee sisältöä omalla tyylillään. Ylläpitotyökalut kannattaa rajoittaa vain niihin, joita ylläpitäjä tarvitsee.

Tyylien tulisi olla yhtenäiset, eli kuva laitetaan samalla tavalla ja samaan paikkaan, yhteystiedot näkyvät aina samalla tavalla ja niin edelleen. Julkaisujärjestelmissä on mahdollista määritellä ylläpitonäkymät ryhmä- ja roolikohtaisesti hyvinkin monipuolisesti. Tämä kaikki auttaa sisällöntuottajaa tuottamaan laadukasta sisältöä.

Suunnittele sisällöt strategisesti

Sisältösuunnitelma, digistrategia, rakennesuunnitelma. Nämä tai jokin näistä saattaa olla olemassa, mutta liian usein ne jäävät projektinaikaisiin arkistoihin.

  • Kuka päivittää, mitä ja kuinka usein?
  • Kuka vastaa etusivusta, kuka uutisosiosta ja kuka rakenteesta?
  • Minkä kokoisia kuvia laitetaan?
  • Milloin käytetään listauksia?
  • Milloin ja missä käytetään väliotsikoita tai videoita?
  • Miten käytetään palstoja?
  • Onko kaikissa sisällöissä mietitty kohderyhmää?
  • Mitä käyttäjän oletetaan tekevän sisällön lukemisen jälkeen?
  • Onko sisällön kategoriat ja metatiedot valittu oikein?
  • Mietitäänkö hakukonenäkyvyyttä tai saavutettavuutta laisinkaan?

 

Nämä kaikki voidaan ratkaista, jos vain tehdään selkeä suunnitelma. Kukaan ei päivitä mitään ilman, että ottaa suunnitelman esiin ja tarkistaa, menikö tehty päivitys suunnitelmien mukaan.

Kouluta tai kouluttaudu

Huippusisällöntuottaja ymmärtää ihmistä.

Hän tuntee käyttäjäprofiilit ja tiedontarpeet, organisaation omat tarpeet ja ohjaa käyttäjäpoluilla sivuja selaavan asiakkaaksi.

Hän ymmärtää konversioista, analytiikasta ja mittareista, saavutettavuudesta, käyttöliittymän merkityksestä, informaatioarkkitehtuurista ja visuaalisuuden merkityksestä.

Hän tuntee tarinallistamisen voiman, selkokielisyyden merkityksen, linkitysten salat ja hakukoneystävällisten sisältöjen tarkistuslistat.

Koska vain harvalla on kaikesta tästä riittävästi tietoa, kannattaa aiheisiin kouluttautua ja jakaa osaamista omassa organisaatiossa. Jälleen kerran: kaikkien ylläpitäjien ei tarvitse ymmärtää kaikkea kaikesta, vaan sisällöntuotannossa voi keskittyä hyvin rakennettuun sisältösuunnitelmaan.

Konmarita ja karsi turha sisältö

Miksi sivuilla on kaikki se, mitä siellä on? Onko kaikki varmasti tarpeellista ja suosittua sisältöä, ja jos suuri osa ei ole, voisiko sen poistaa?

Kaikilla sivulla pitäisi olla selkeä käyttäjäryhmä, jokin selkeä tavoite ja sisällön pitäisi kiinnostaa käyttäjiä sekä olla heille hyödyllistä. Tuntuu hurjalta ajatella, että kaiken muun voi poistaa, mutta mitä suppeampi ja mietitympi kokonaisuus, sen helpompi entropiaa on hallita. Kymmentä tarkkaan harkittua sivua on helpompi ylläpitää kuin sataa, joiden olemassaoloa ei välttämättä edes muista.

Palaa alkuperäisiin tavoitteisiin, ja mieti aina loppukäyttäjää. Ymmärtäisitkö itse rakennettanne, tai löydätkö sivuiltanne helposti sen, mitä haet? Tutki analytiikkaa, ja karsi rohkeasti kaikki, joka ei kerää käyttäjiä.

Luota asiantuntijaan

Te tunnette oman toimintanne parhaiten. Toisaalta on merkittävä määrä verkkopalveluiden, käyttöliittymien, sisältöjen, hakukonelöydettävyyden tai vaikka saavutettavuuden ammattilaisia, jotka miettivät näitä asioita päivittäin.

Monesti sisällöntuottaja saattaa myös olla liian sisällä omassa verkkopalvelussaan nähdäkseen selkeästi, palveleeko se loppukäyttäjää ja tavoitteita. Ammattilainen edustaa yleensä loppukäyttäjää. Näin yhteistyössä pyritään palaamaan tilanteeseen, jossa sivusto palvelee käyttäjiä, täyttää tavoitteita ja on kannattava sekä tuloksellinen investointi.

Koulutuksia tai työpajoja löytyy varmasti moneen tarpeeseen. Niin myös meiltä – ole rohkeasti yhteyksissä, niin tehdään suunnitelmat kuntoon ja palautetaan sivusto käyttäjilleen merkitykselliseksi.

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä