KOTUS

Kuinka valtava tietomäärä saadaan löytymään ja palvelemaan asiantuntijoita?

Kotuksen verkkopalvelu ei ole vain käyntikorttisivusto tai verkkoesite. Se on työkalu, jota tuhannet kielen ammattilaiset hyödyntävät päivittäin. Se on suomen kielen Wikipedia ja kaikkien kielestä kiinnostuneiden aarrearkku, josta käyttäjät löytävät tarvitsemansa tiedon helposti.

Tavoite

Kielen ammattilaisten oma Wikipedia

Kotimaisten kielten keskus on toiminut 1970-luvulta saakka. Vuosien mittaan sille on kertynyt valtava määrä tietoa kotimaisista kielistä. Sivustoa käyttävät viranomaiset, tutkijat, tekstien ammattilaiset, opettajat, opiskelijat ja moni muu kielistä kiinnostunut.

Tietoa oli jo ennen uudistusta paljon, mutta sen löytäminen tuotti haasteita. Uudistuksen tavoite oli tehdä vastauksien etsimisestä helppoa, esitellä selkeästi Kotuksen toimintaa ja palvella erilaisia käyttäjäryhmiä.

Ratkaisu

Kohderyhmäsisällöt ja kattava hakutyökalu

Miten valtavasta tietomäärästä muokattiin verkossa toimiva työkalu? Kotuksen verkkopalvelu-uudistuksessa panostettiin palvelumuotoiluun, informaatioarkkitehtuuriin ja tehokkaaseen hakutyökaluun.

Informaatioarkkitehtuurin avulla luotiin navigaatio, joka huomioi eri käyttäjäryhmät ja tietotarpeet. Päänavigaation lisäksi sivustolla on kohderyhmävalikko, joka ottaa huomioon sivuston tärkeimmät käyttäjäryhmät tarjoamalla juuri heille tarkoitettuja sisältöjä.

Hakutyökaluun kiinnitettiin erityistä huomioita, sillä sen haluttiin olevan mahdollisimman kattava. Se hakee tietoja Kotuksen sivujen lisäksi Kielitoimiston sanakirjasta ja ohjepankista sekä Kielikellosta.

Verkkopalvelumme tavoite on tarjota kielitietoa ymmärrettävässä muodossa sekä lisätä kielitietoisuutta ja tarjota kansalaisille mahdollisuuksia osallistua kotimaisten kielten vaalimiseen. (Melkein) kaikkea kielestä!
Vesa Heikkinen, Kotimaisten kielten keskus

Nämä palvelut Kotus valitsi

Ilman huolellista rakennesuunnittelua ja panostusta hakutyökalun räätälöintiin sivusto ei palvelisi yhtä hyvin kuin nyt. Niiden avulla siitä muokattiin palvelu, joka vastaa eri kohderyhmien kysymyksiin ja tukee heitä työssään.

Me voimme muotoilla teidänkin organisaationne palvelut tuloksellisiksi palveluiksi. Kysy lisää

Tero Parvinen
050 527 3642
tero.parvinen@poutapilvi.fi

kotus.fi

Ota yhteyttä, ehdota tapaamista tai pyydä tarjous.

Ota yhteyttä